תביעות בעייני משפחה

תביעת אבהות לתושב זר שמבקש לקבל מעמד בישראל וצו עיכוב יציאה מהארץ

לשם ביצוע בדיקת עיכוב יציאה מהארץ, טרם רכישת כרטיס הטיסה יש לשלוח צילום תעודת זהות בפקס למשטרת הגבולות במטה הארצי בירושלים, לפקס שמספרו: 02-5898819 על החייב להתקשר למרכז מידע הארצי- 35592* או 02-6593333 על מנת לערוך בדיקת צו עיכוב יציאה מהארץ לפי תעודת זהות. במידה ולא ידוע לחייב מה הם מספרי התיקים בהוצאה לפועל, יש להתקשר לרשות האוכלוסין וההגירה בטל': 3450*.

בעת קבלת התשובה יש לברר ולוודא האם ישנם כמה צווים או שמא קיים יותר מאשר צו איסור יציאה מהארץ אחד. רצוי לערוך בירור של צו יציאה מהארץ בסמוך ככל הניתן ליום היציאה, היות ופעמים שהצו ניתן לאחר הבירור מול משטרת הגבולות. חובה לשאול את השוטר/ת מאיזה לשכת הוצאה לפועל בארץ ניתן הצו. במידה ואכן מתברר שקיים צו עיכוב יציאה מהארץ, יש ליצור קשר עם עו"ד המתמחה בתחום ספציפי זה, על מנת לבצע תקיפה חוקתית לביטול הצו, ו/או לאפשר יציאה ספציפית בהסדר פרטני מול הגורם המשפטי הרלוונטי.