//תחומי התמחות//

טיפול וליווי במסורבי כניסה לישראל בנתב"ג

ייצוג אריתראים
וסודנים

הסדרת מעמד לבני/בנות זוג זרים של ישראלים

שחרור תושבים זרים ממשמורת בסהרונים ובגבעון

בקשות מקלט בקשות הומניטריות, ועדות מאוימים

ייצוג בפלילים כנגד מעסיקי עובדים זרים שהוגש נגדם כתב אישום

קבלת אזרחות ישראלית

ייצוג אזרחים זרים שהוצא כנגדם צו הרחקה מישראל

העסקת עובד זר, היתר העסקת מומחים זרים, ויזה למטפלים סיעודיים

תביעה בענייני משפחה, תושב זר או ילדיו שמבקשים לקבל מעמד וצו עיכוב יציאה מהארץ

לחצו כאן לפרטים

//כניסת זרים לישראל 2022//

//כניסת זרים לישראל 2022//

משרד עורכי דין דניאל כפיר ומורן לוי מטפל ומייצג בענייני הגירה, רשות ההגירה האוכלוסין ומשרד הפנים.
אנו מספקים שירות ומענה בכל שעות היממה ובכל רחבי הארץ.

המשרד מייצג ומלווה את לקוחות המשרד לאורך כל התהליכים עד להשגת התוצאה, לרבות ייצוג של מסורבי כניסה לישראל, ייצוג אריתראים
וסודנים, הסדרת מעמד לזוג נשואים או בחיים משותפים, שחרור תושבים זרים ממשמורת בסהרונים ובגבעון, בקשות מקלט, בקשות הומניטריות,
ועדות מאוימים. ייצוג בפלילים כנגד מעסיקי עובדים זרים שהוגש נגדם כתב אישום, ייצוג אזרחים זרים שהוצא כנגדם צו הרחקה מישראל, העסקת
עובד זר, היתר העסקת מומחים זרים, ויזה למטפלים סיעודיים, תביעות בענייני משפחה, תושב זר או ילדיו שמבקשים לקבל מעמד, והליכי ערער
ועירעור לבית דין לערערים ובית דין למשמורת.

מענה מקצועי
ודיסקרטי

(עו"ד מורן לוי)

054-268-9690

(עו"ד דניאל כפיר)

050-559-3610

מדיניות כניסת זרים לישראל בתקופת הקורונה מעודכן לתאריך 6/1/22

בתאריך 06/01/2022 (ד' בשבט תשפ"ב), החליטה ממשלת ישראל לאפשר כניסת זרים מחוסנים לישראל.

משרד עו"ד דניאל כפיר ומורן לוי, עורכי דין להגירה מתמחה במתן אשרה וכניסה לישראל לזרים וטפל בהצלחה במתן אישור כניסה לישראל לזרים בתקופה זו.

למידע על מי נחשב מחלים או מחוסן ועומד בתנאים הבריאותיים לכניסה לישראל >> משרד הבריאות

החל מיום 09.01.2022 כניסת זרים מותנת בעמידה בהתוויית החיסון או החלמה של משרד הבריאות.  על הזר למלא את טופס הכניסה של משרד הבריאות.

טופס הצהרת כניסה לישראל > > משרד הבריאות

להלן הקריטריונים לאישור בקשות חריגות לכניסה לישראל עבור מי שאינם עומדים בהתוויית החיסון/החלמה של משרד הבריאות.

בקשות בישראל יש להגיש לרשות האוכלוסין וההגירה >> קישור לטופס המקוון

בקשות מחו"ל יש להגיש לקונסוליה המתאימה >> קישור לטופס המקוון

 1.  זרים השוהים בחו"ל, אשר הוגשה עבורם בקשה לקשר זוגי מכוח ההליך המדורג ע"י אזרחים או תושבי/ות קבע ישראלים, תותר כניסתם לאחר קבלת אישור לשכת מינהל האוכלוסין המטפלת ועמידה בתנאי הנוהל הרלוונטי 5.2.0009/5.2.000 .
 2. זרים השוהים בחו"ל ונשואים לאזרחים ישראלים או לתושבי קבע (הנמצאים בהליך מדורג) וכן ילדיהם הקטינים, תותר כניסתם וכן כניסת הקטינים הנלווים מכוח ההליך המדורג.
  א. במקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה לנציגות ישראל בחו"ל באופן מקוון.
  ב. תותר כניסת קטינים השוהים בחו"ל, אשר הינם נלווים לזרים הנמצאים בהליך מדורג ושוהים בארץ. כניסתם תאושר על-ידי לשכת מינהל האוכלוסין המטפלת בהתאם לנוהל המקובל.
  ג. לא תותר כניסתם של קטינים שאינם חלק מההליך המדורג.
  כל האמור על נשואים תקף גם עבור ידועים בציבור, הוכחת הזוגיות תתבצע בנציגות ישראל במקום שהותם של בני הזוג או בלשכות מינהל האוכלוסין בארץ, לפי העניין.
 3. ילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל, והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר – במקרים אלו תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי לאחר הצגת תעודת הלידה מקורית ומאומתת כדין (חותמת אפוסטיל), המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי, רישום הילד כאזרח ישראלי, וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל.
  הפניה תיעשה באופן מקוון, וככל שתאושר ינפיק הקונסול אישור עליה לטיסה.
  אישור לפטור מחותמת אפוסטיל, במקרים חריגים, יינתן על-ידי ראש האגף הקונסולרי במשרד החוץ או סגניתו, ובמקרים חריגים אלו על ההורה לטפל ברישום הילד תוך 90 ימים ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.
 4. כניסת הורה זר לקטין ישראלי – הורה זר לקטין אזרח ישראלי אשר בידו הסכם משמורת על הקטין, תאושר כניסתו לישראל בכפוף להגשת בקשה לכניסה באמצעות טופס מקוון.
 5. לוויות – הגעה ללוויה הנערכת בישראל, תאושר לאבלים מקרבה ראשונה בלבד (ללא בני הזוג) ולהלוויה בלבד (24 שעות), השתתפות בשבעה על פי כללי הבידוד של משרד הבריאות. הבקשה תיעשה באמצעות טופס מקוון.
 6. מומחים – תאושר כניסת מומחים חיוניים בעלי היתרים (לפי חו"ד שתתקבל מהמשרד הממשלתי הרלוונטי). הבקשה להיתר תוגש באופן מקוון על ידי מעסיקו של המומחה הזר, אליה יש לצרף המלצה של משרד ממשלתי רלוונטי (בריאות, כלכלה, אנרגיה, תחבורה וכו') כי קיים צורך לכניסת המומחה.    משרד הבריאות יעביר את תנאי הבידוד לאוכלוסייה זו.
  אישור כניסה לפי נוהל מומחים עד 90 ימים יינתן ע"י מינהל עובדים זרים יחד עם ההיתר.
  מומחים לתקופה של שלושה חודשים ועד שנה – יטופלו בלשכות מינהל אוכלוסין בהתאם לנהלים.
  * ככל שהוגשה בקשה להיתר שלא במסגרת כניסת מומחים חיוניים, אחריות המעסיק לוודא כי המומחה עומד בתנאי התו הירוק הישראלי. כאמור לעיל עמידה בתנאי התו הירוק מהווה חלק מאשרת הכניסה לישראל.
 7. עובדים זרים בענף הסיעוד הביתי – תאושר כניסת עובדים זרים בענף הסיעוד הביתי בהתאם לנהלים הרגילים לרבות כניסת עובדים זרים שיצאו לחופשת מולדת, עובד בענף הסיעוד יהיה חייב בחיסון עם הגעתו לישראל.
 8. כניסת עובדים זרים בענפי החקלאות והבניין – תאושר כניסת עובדים זרים בענפי החקלאות והבניין לרבות כניסת עובדים זרים שיצאו לחופשת מולדת. העובד יהיה חייב בחיסון עם הגעתו לישראל.
 9. תיירות רפואית – יינתן אישור במקרים מצילי חיים בלבד באישור של מנהל או סגן מנהל בית החולים.
 10. נושאי דרכונים רשמיים (דיפלומטי ושירות) המאומנים בישראל – נושאי דרכונים רשמיים המאומנים בישראל לא ידרשו להציג אישור עלייה למטוס, ההנחיה הועברה לחברות התעופה.
כתובת דוא"ל למקרים דחופים בלבד כאשר הוגשה בקשה לקונסוליה ולא ניתנה תשובה  תוך 72 שעות ממועד הגשת הבקשה:  Humanitarian.permits@mfa.gov.il

 

מידע נוסף

 • אישורי כניסה שהונפקו לפני 28.11.2021 מבוטלים. יש לפנות להגשת בקשה חדשה.
 • משך הטיפול בבקשות המוגשות ללשכות מינהל האוכלוסין הוא שבעה ימים. בקשה לכניסת ישראלים שילדיהם אינם רשומים במרשם האוכלוסין תעשה בטופס מקוון (לתמיכה 02-5304128) אשר מופנה לקונסוליה במקום שהותו של המבקש.
 • למידע על הקלות בכניסה לישראל לאזרחים ישראלים החיים בחו"ל וטרם השלימו את רישום ילדיהם במרשם האוכלוסין  – לחצו כאן
 • תינוק זר (מתחת לגיל שנה) להורים זרים – תותר כניסתו ללא אישור עליה למטוס על בסיס אישור הכניסה של ההורים. התינוק מחויב בכללי הבידוד על פי התוויות משרד הבריאות.
 • מחלימים שביצעו בדיקת PCR עם תוצאה חיובית לקורונה לא פחות מ8 ימים ועד 3 חודשים טרם הטיסה יוכלו לקבל אישור עלייה למטוס בהצגת אישור הבדיקה עם תוצאה חיובית שבוצעה וללא ועדת חריגים. לפרטים אודות החלטת הועדה לחצו כאן.
 • תנאי הבידוד הינם בהתאם להוראות משרד הבריאות.
 • זר היוצא את הארץ לפני תום הבידוד ללא אישור מיוחד, הפר את תנאי הבידוד או סירב להתפנות למלונית קורונה עובר על חוקי מדינת ישראל וכניסתו הבאה לא תאושר לתקופה של 5 שנים.
 • זר הנכנס לישראל (אף אם מדובר במחלים או מחוסן) מחויב בתנאי הבידוד והבדיקות בהתאם להנחיות משרד הבריאות, כולל ביצוע בדיקה סרולוגית ופיקוח אלקטרוני ככל שיידרש (באמצעות אפליקצייה ייעודית או צמיד אלקטרוני במימון עצמי).
 • אישור יציאת זרים וחזרתם לישראל – זרים השוהים בישראל ואינם עומדים בתנאי התו הירוק כפי שהוגדר על-ידי משרד הבריאות המעוניינים לטוס לחו"ל ובידיהם אשרה ואשרת חוזר בתוקף (אינטר-ויזה) , יש להגיש בקשה.
 • בעלי אשרות המתגוררים באופן קבוע בישראל ומבקשים לצאת לחו"ל לא תותר כניסתם ללא אישור עלייה למטוס במידה ואינם עומדים בכללי התו הירוק. יש להגיש את הבקשה בטופס המקוון.
 • במקרה בו אין התאמה בין נהלי רשות האוכלוסין וההגירה לבין ההקלות המפורטות, ההחלטה הקובעת תהיה בהתאם לנהלי הרשות.
 • בקשה שסורבה לפי נהלי רשות האוכלוסין וההגירה לא תאושר לפי ההקלות המפורטות.
 • הוכחת הקרבה תעשה ע"י בדיקה במרשם האוכלוסין וע"י הצגת מסמכים רלוונטיים ומאומתים כדין (חותמת אפוסטיל) המוכיחים את הקשר המשפחתי, ולאחר מכן רישום במרשם האוכלוסין. אישור לפטור מחותמת אפוסטיל, במקרים חריגים, יינתן על-ידי ראש האגף הקונסולרי במשרד החוץ או סגנו.
 • על החלטות בנושא כניסת זרים ניתן להגיש ערר לבית הדין לעררים מכח סעיף 13כד לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952, ללא שיהוי ולא יאוחר מ- 30 יום מקבלת התשובה
 • הקלות הקורונה בנושא אינטר ויזה הסתיימו מעתה יש להנפיק אינטר ויזה בלשכות מינהל אוכלוסין.
 • בעלי אשרות המתגוררים באופן קבוע בישראל ואינם מחוסנים כלל, תותר כניסתם רק לאחר ביצוע חיסון ראשון בחו"ל (מלבד בעלי אשרות שכניסתם אושרה כחלק מהליך מדורג) וקבלת אישור עליה למטוס ממשרד החוץ. מקרים אלו יאושרו פרטנית על-ידי משרד הבריאות.
 • מקרים חריגים יופנו לקונסוליה.

* עדכונים יפורסמו בהתאם להחלטות שרת הפנים ולהמלצות משרד הבריאות, הנגזרות ממצב התחלואה בישראל ובעולם.

בהתאם להמלצת משרד הבריאות והחלטת הממשלה בעניין כללי כניסת זרים ותיירים לביקור בישראל,  החליטה שרת הפנים  כי מבלי לגרוע מהוראות חוק הכניסה לישראל התשי"ב – 1952, אלו יהיו התנאים לכניסה ושהייה בביקור בישראל בעת הזו. הפרת תנאי מהתנאים הללו תטופל בהתאם להוראות חוק הכניסה לישראל התשי"ב – 1952, ויודגש, כי הפרה של איזה מהתנאים ומהנחיות משרד הבריאות והגורמים המוסמכים , תגרום לסירוב כניסה לישראל בכניסות עתידיות, לתקופה של עד 5 שנים.

התנאים והכללים עשויים להשתנות בהתאם להחלטות שיתקבלו בהלימה למצב התחלואה, יש לעקוב אחר הכללים המעודכנים המתפרסמים על ידי משרד הבריאות.

קראו עוד

//מקרים מיוחדים//

הסדרת מעמד לבני זוג

הסדרת מעמד לבני זוג

הסדרת מעמד לבני זוג זרים של ישראלים תתאפשר באחד משני מקרים, מקרה ראשון הסדרת מעמד מכוח נישואין של בני הזוג ומקרה שני הסדרת מעמד מכוח

קרא עוד »