עורך דין עובדים זרים

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרדי הפנים, וכמו בכל בקשה לשינוי או קבלת  מעמד/אשרה/ויזה/רישיון ישיבה זמני- בישראל ישנה חשיבות עצומה לליווי של משרד עורכי דין המומחים לענייני הגירה ומשרד הפנים בכלל ומתמחים בעובדים זרים בפרט.

 

החשיבות של  ייצוג של עורך דין/עו"ד לעובדים זרים

בירוקרטיה, יש הרבה דברים להגיד עליה, היא נמצאת בכל מקום וכפי שנאמר לא פעם בציניות, מדובר על "האמנות להפוך את האפשרי לבלתי אפשרי". כולנו נתקלים בארגונים כאלה ואחרים, עם היררכיות, פקידים וים של ובירוקרטיה, לפעמים זה מכעיס, לעיתים קרובות מתסכל אבל עם אמביציה, אמונה וסבלנות, או בעת הצורך ליווי מקצועי של אנשי מקצוע כגון משרד עו"ד לעובדים זרים, ברוב הפעמים ניתן לגבור עליה ולהמשיך הלאה.

כך למשל, ההתנהלות מול רשות האוכלוסין והגירה ומול משרד הפנים בכל הקשור עובדים זרים, מבקשי מקלט, הסדרת מעמד של בני זוג, מסורבי כניסה וכד' דורשת היכרות עם החוקים הרלוונטיים לנושא הגירה והבנה עמוקה בכל החוקים והתקנות הקשורים לעובדים זרים.

דוגמא נוספת, הקושי הרב של מעסיקים עובדים זרים שנקלעו בפני הגשת כתב אישום כנגדם בשל העסקה לא חוקית של עובד זר, מצריך לא אחת ייצוג משפטי של עורך דין הבקיא בהעסקת עובד זר שלא כחוק והתמודדות עם ההליך הפלילי בצורה חזרה ואיתנה על מנת להקטין את הנזק שעלול להיגרם למעסיק/נאשם.

כאמור, ישנם מגוון רחב של פניות לרשות ההגירה ומשרד הפנים, אך חשוב להבין שאין סיפור אחד דומה למשנהו ואסור לראות הכל כמקשה אחת. יש סוגים שונים של אשרות שהיה בישראל, החל מתיירים, תלמידים וסטודנטים, או עובדים זרים, דרך מבקשי מקלט, זרים שמגיעים לבקר משפחה או חברים ונתקלים בחומה בכניסתם, יש בני זוג שאינם יהודים שנדרשים לעבור הליך ארוך ומדורג ועוד, לכל סיפור יש את הניואנסים שלו ולכן מול הפקידים חייבים להגיע עם כל העובדות והמסמכים ובעיקר עם ידיעת התקנות והחוקים.

עובדים זרים העומדים בפני פקידים רשמיים של המדינה-משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה, אליה הם עומדים להיכנס או לשהות בה, לנצח ירגיש חשש, גם אם כוונותיו טהורות ואין רבב במעשיו או בבקשת האשרה והשהות שלו.

ייצוג משפטי מבטיח התנהלות תקינה, שיש מי שמגן על זכויות המבקש, מבהיר את הניואנסים והדרישות מעבר לנתונים הקרים. עו"ד מומחה יודע כיצד לנהל את ההליך לרבות הראיונות הנדרשים, בצורה הנכונה ביותר ואף להגיש ערר פנימי במקרה הצורך ואף ערר לבית הדין לעררים.

 

פנייה למשרד לענייני הגירה ומשרד הפנים עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק בכלל ובחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, בפרט.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה בפני לשכות משרד הפנים  ורשות האוכלוסין וההגירה בישראל בכלל ובענייני לעובדים זרים בפרט.

 

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע כי "עובד זר" – הוא עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה. הגדרה זו מבלבלת שכן ניתן להסיק כי אדם זר שנמצא בישראל ועובד בה הוא בגדר "עובד זר".

אומנם לא כך הדבר בפועל, מצומצמים המקרים בהם אזרח זר מותר להיכנס לישראל ולעבוד בה ברישיון תחת ההגדרה החוקית של עובד זר.

היתר כניסה לעובדים זרים ניתן לקבל ביתר קלות על ידי סיוע משפטי של עורך דין לענייני משרד הפנים והגירה

בפועל עובדים זרים המקבלים היתר להיכנס לישראל ולעבוד בה הם בדרך כלל עובדים זרים בתחום הסיעוד ועל המעסיק- שהוא המטופל הסיעודי הצורך לקבל אישור ממוסד רפואי במדינת חוץ, שהכיר בו לעניין זה שר הבריאות, כי העובד הזר  נבדק בדיקה רפואית, בתוך שלושת החודשים קודם כניסתו לישראל, וכמובן גם הצורך לקבל של המעסיק/המטופל לקבל היתר רפואי להעסיק מטפל זר בסיעוד- היתר שחתום על ידי משרד הפנים- רשות האוכלוסין וההגירה.

שאר העובדים הזרים שנמצאים בישראל ועובדים בה ברישיון, הם בדר"כ מומחים, אמנים, אנשי רפואה, עיתונאים ועוד, שכניסתם לארץ מותרת מכוח בקשה להזמנת מומחים לפני רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים.

יובהר כי בכל המקרים חלה על המעסיק המתקשר עם העובד הזר לעגן את יחסי העבודה בין הצדדים בחוזה עבודה בכתב, בשפה שהעובד הזר מבין, וכן למסור לעובד הזר העתק מהחוזה ובטח גם החובה על המעסיק עובד זר להסדיר, על חשבונו, לעובד הזר למשך כל תקופת עבודתו אצלו, ביטוח רפואי על פי חוק.

היזהרו- מדיניותה של מדינת ישראל בענייני עובדים זרים והעסקתם נוקשה והאכיפה מרובה ורשות ההגירה אוכפת הפרת תנאי ההיתר שניתן למעסיק הן במישור המינהלי והן במישור הפלילי, לרבות נושא אי תשלום שכר מומחים  והפרה של אחד מתנאי ההיתר מהווה עבירה לפי חוק עובדים זרים"- כפי שפורסם באתר-רשות האוכלוסין וההגירה-עובדים זרים – Gov.il.

יודגש כי, כמו במקרים של העסקת עובד זר אכיפה העסקתו  וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בעל עניין של העסקת עובד זר ישנה חשיבות עצומה לליווי של עורך דין לענייני עובדים זרים  המתמחה בענייני רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים- עובדים זרים.

נתפסתם מעסיקים עובד זר שלא כחוק, מבקשים לקבל היתר עבוד עובד זר- פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בדרישות החוק.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.