שימוע בטרם הפסקת הליך מדורג לבן/בת זוג זר של ישראלי

שימוע בטרם הפסקת הליך מדורג לבן/בת זוג זר של ישראלי

 

לא אחת מוצאים עצמם בני זוג בפני החלטה של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה לפיה, הם מוזמנים  להליך של שימוע בטרם הפסקת הליך מדורג לבן/בת זוג זר של ישראלי ובטרם יידרש בן הזוג הזר לעזוב את הארץ תחת צו הרחקה, הכל מבית היוצר של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

 

בד"כ נוסח ההחלטה על מתן שימוע בטרם הפסקת הליך מדורג יהיה, כך:

 

לשכת רשות האוכלוסין וההגירה

לכבוד….

הנדון: בקשה לשדרוג מעמד

 

"הריני להודיע כי לאור המידע שהתקבל מגורמי המשטרה רשות האוכלוסין וההגירה שוקלת לסרב את הבקשה להמשך ההליך המדורג.

 

באפשרותך להגיש שימוע בלשכה ביום…

לשימוע יש להביא תגובה בכתב.

 

ככל שאינך מעוניין בשימוע בעל פה בלשכה עליך להעביר תגובתך בכתב למשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה תוך 30 יום מהיום.

 

ככל שבתגובתך נטענות עובדות בנוגע לך או לבן/בת הזוג, יש לצרף תצהיר לתגובה.

 

כמו כן יש, לצרף תצהיר מהמשטרה/אישור לגבי התיק הפתוח/שנסגר.

 

הזמנה לשימוע בטרם סגירת הליך המדורג או בבקשה לשדרוג מעמד במהלך ההליך המדורג יכולה לנבוע ממספר עילות- למשל נפתחו הליכים פלילים נגד אחד מבני הזוג, או שהתגלו סתירות במהלך ריאיון כנות קשר לבני הזוג, או מידע מודיעי שהגיע למשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה לפיו בני הזוג לא מקיימים משק בית משותף ועוד.

 

 

 

 

 

 כיצד לנהוג מקום שהוזמנתם שימוע בטרם בהפסקת הליך מדורג לבן/בת זוג זר של ישראלי:

 

ראשית, מומלץ להגיש שימוע בכתב ולהימנע משימוע בעל פה, כך יהיה על פקיד משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה להשיב לכל טענותיכם שעלולות להישמט במהלך שימוע על פה.

 

שנית, יש לפנות לעורך דין המתמחה בענייני הגירה-משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ורק מהטעם היחיד כי לעיתים יש לצרף תצהירים חתומים על ידי עו"ד לטענות עובדתיות הנטענות בשימוע.

 

שלישית, יש לבנות טיעונים עובדתיים ומשפטיים המשכנעים את פקיד משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה שאין ממש בטענותיהם ואלו מתבקשים להורות על המשך ההליך המדורג.

 

כמו כן על הרשות- משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה לבצע בדיקה מקיפה ומעמיקה בטרם ייתנו את ההחלטה-  הן על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין והן על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי.

 

עוד יודגש כי, לא תידרש יציאתו המיידית של בן/בת הזוג הזר/זרה הזר את הארץ עד לקבלת החלטה בעניינו.

 

חשוב מאוד– כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרדי הפנים, גם בטיפול ובייצוג בהליך שימוע בטרם בהפסקת הליך מדורג לבן/בת זוג זר של ישראלי טו בכל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל  ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוק על בוריו.

ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים בן/בת הזוג הזר/זרה בבקשה להסדרת מעמד כתוצאה מהפסקת ההליך המדורג.

 

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק בכלל ובחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, בפרט.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.