שחרור תושבים זרים ממאסר

שחרור תושבים זרים ממשמורת בסהרונים ובגבעון

אזרחי מדינות זרות אשר נמצאים בישראל ללא אשרה בתוקף, מכל סיבה שהיא, עשויים למצוא את עצמם במעצר לצורך גירושם המיידי מישראל. ניתן ורצוי למנוע סכנה זו מראש ע"י פניה מתאימה לרשות האוכלוסין וההגירה, אולם גם לאחר מעצר יש אפשרות לפעול לשחרור העצור ולמניעת הגירוש.

עורך דין הוא בא כוחכם בכל הנוגע לביצוע פעולות לצורך שחרורו של העובד הזר ממעצר והשבת מעמדו לחוקי. קודם כל עורך הדין יפנה לערכאות ויגיש בשם העובד הזר עתירה מנהלית מתאימה למקרה הנדון. מטרתה של העתירה המנהלית היא לטעון כנגד חוקיות צו הגירוש.  כמו כן יגיש עורך הדין בקשה דחופה לצו המעכב את הגירוש עד לקבלת ההכרעה מבית המשפט.

עורך דין מנוסה ידע לטפל במקרה שלכם באופן הטוב ביותר ולהביא לתוצאה הטובה ביותר.העובד שלכם בארץ.