שדרוג מעמד ב/1 ל-א/5

מתן רישיון ב/1 במסגרת ההליך המדורג הוא מוגבל בזמן ומתן אשרה של ב/1ללא הגבלת זמן, לבן זוג זר של ישראלי במסגרת ההליך המדורג סותרת על פני הדברים את הוראות  סעיף 2(א) לחוק הכניסה לישראל קובע כי:

"שר הפנים רשאי לתת –

 

(1) אשרה ורשיון לישיבת מעבר – עד לחמישה ימים;

(2) אשרה ורשיון לישיבת ביקור – עד לשלושה חדשים;

(3) אשרה ורשיון לישיבת ארעי – עד לשלוש שנים;

(4) אשרה ורשיון לישיבת קבע;

(5) רישיון זמני לישיבת ביקור למי שנמצא בישראל בלי רישיון ישיבה וניתן עליו צו הרחקה – עד ליציאתו מישראל או הרחקתו ממנה".

 

ואילו סעיף 3 לחוק הכניסה לישראל, אשר כותרתו "הארכת אשרות ורישיונות ישיבה" קובע לאמור:

"שר הפנים רשאי להאריך –

 

(1) רשיון לישיבת מעבר, ובלבד שסך-כל תקופות ההארכה לא יעלה על עשרה ימים;

(2) רשיון לישיבת ביקור, ובלבד שסך-כל תקופות ההארכה לא יעלה על שנתיים;

(3) רשיון לישיבת ארעי, ובלבד שתקופת כל הארכה לא תעלה על שנתיים".

 

הרישיון הניתן בהתאם לסעיף 2(א)(2) לחוק הכניסה לישראל הינו רישיון לישיבת ביקור (רישיון מסוג ב/1) רישיון זה ניתן לתקופה של עד שלושה חודשים, וניתן להאריכו, כאשר תקופת ההארכה המקסימאלית לא תעלה על שנתיים, היינו התקופה המרבית הכוללת לאשרת ב/1 הינה 27 חודשים (3 חודשים ועוד שנתיים)

על כן, גם לאור חוק הכניסה לישראל, בתום 27 חודשים, וכל עוד ההליך המדורג נמשך, על משרד הפנים לשדרג את מעמדו של העותר לאשרה ארעית מסוג א/5 ולהתחיל את השלב השני של ההליך, וכך קובע הנוהל הרלוונטי "במידה והמזמין הוא אזרח הישראלי תקופת ההליך המדורג תהא 3 שנים ברישיון ב/1 ולאחריהן 4 שנים ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 בכפוף לעמידה בתנאי נוהל זה ובהיעדר מניעה בבדיקות העדכניות שתיערכנה משנה לשנה".

 

עו"ד לשדרוג מעמד מ-ב/1 לא/5

הנה כי כן, התקופה המרבית של אשרת הביקור מסוג ב/1 של המערער בישראל הנה 27 חודשים. וקביעת משרד הפנים במקרים מסוימים לתת מעמד מסוג ב/1, ללא קביעת מועד לסיום אינה יכולה לעמוד. נתקלים בקושי בשדרוג המעמד מכוח ההליך המדורג, פנו עוד היום לעו"ד לענייני הגירה ממשרדנו לתאום פגשיה ללא עלות