ראיונות/תשאולים/שימועים במשרד הפנים

מאמר זה יעסוק באופן עריכת ראיונות/תשאולים/שימועים על ידי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה לכל מי שמבקש להסדיר מעמד בישראל ובכל בקשה לקבלת -אשרה/רישיון ישיבה זמנית, דרכון, אזרחות, ויזה / אשרה להורה קשיש ובודד/ויזה-אשרה-אשרה לבני זוג/ויזה-אשרה-אשרה לבני זוג נשואים/ויזה- -אשרה לקטין נלווה/ויזה- -אשרה לבני זוג מאותו המין/ ויזה- -אשרה למבקשי מקלט/ ויזה- -אשרה במסגרת בקשה הומניטרית בפני הוועדה הבינמשרדית, הארכת ויזת תייר, ויזת עבודה, ויזת א'5, ויזה-אשרה-אשרה ארעית, ויזה-אשרה- לתושב קבע ועוד.

 

נוהל עריכת ראיונות של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה קובע כי בטרם קבלת מעמד כל שהוא בישראל ייערכו ראיונות/תשאולים/שימועים יל ידי פקיד ההגירה/משד הפנים/רשות האוכלוסין למי שמבקש את המעמד וזאת לצורך הבנת הבסיס שמכוחו מוגשת הבקשה למתן מעמד ויכול גם לפני כל חידוש והארכת אשרה קיימת.

 דגשים חשובים(מאוד) שמומלץ לדעת:

למבקש רשאי להצטרף מלווה או עורך דין לראיון

הריאיון ייערך בשפה אותה דובר ומבין המבקש

המרואיין רשאי להגיש מסמכים במהלך הריאיון

הריאיון יתנהל בדרך של שיחה אישית

ועוד

 

היזהרו– לא אחת מוצאים עצמם המבקשים מעמד בישראל בפני  החלטה של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה/רשות האוכלוסין לפיה, הבקשה להסדרת המעמד נידחת ועליהם   לעזוב את הארץ תוך 14 יום ורק כי הקלו ראש בחשיבות הראיונות/תשאולים/שימועים ולא ביצעו הכנה מספקת ללמידת הכללים הנהוגים.

 

חשוב מאוד כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרדי הפנים, גם בייצוג ובליווי במהלך ראיונות/תשאולים/שימועים במשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה, וכמו בכל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה- בישראל ישנה חשיבות עצומה לליווי של משרד עורכי דין המומחים לענייני הגירה ומשרד הפנים.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק בכלל ובחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, בפרט.

 המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.