קבלת ויזה הומניטרית ממשרד הפנים

על מנת לקבל ויזה הומניטרית מטעמים הומניטרים בישראל, יש לשכנע את פקידי משרד הפנים כי הטעמים בקשה מצדיקים את הבאת הבקשה בפני וועדה הנקראת הוועדה הבינמשרדית שהיא הוועדה המוסמכת והמייעצת לשר הפנים בענייני מתן מעמד מטעמים הומניטריים, ככל והנימוקים בבקשה לא משכנעים דיים משרד הפנים יידחה את הבקשה על הסף מבלי להביאה בפני הוועדה.

 

מתי תובא בקשה הומניטרית בפני הוועדה

הכלל הוא כי, לא כל בקשה המונחת על שולחנה של הוועדה הבינמשרדית צריכה להיות נדונה על-ידי הוועדה עצמה ועל פי הנוהל הרלוונטי של משרד הפנים מכוחו פועלת הוועדה הבין משרדית לוראש הדסק הסמכות לדחות את הבקשה על הסף אם על פניו היא לא מעלה טעמים הומניטריים.

 

על הבקשה להראות "סיכוי מסוים"

נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים לא קובע מהם הקריטריונים על-פיהם יינתן מעמד מטעמים הומניטרים בישראל ועניין זה לרוב נתון לפרשנותו של בית המשפט. אולם בית המשפט העליון הגיע למסקנה כי על מנת שבקשה תועבר לוועדה הבינמשרדית די שהיא תעלה "סיכוי מסוים" לקבלתה. כלומר, אל למשרד הפנים להציב משוכה כה גבוהה בפני המבקש וזאת בטרם תינתן למבקש האפשרות לפרוש את טענותיו בפני הוועדה.

 

נסיבות הומניטריות המצדיקות מתן מעמד

ככלל אין רשימה סגורה של נסיבות לפיהן ניתן יהיה להצדיק מתן אשרה מטעמים הומניטרים, וכל מקרה יידון לגופו לפי נסיבותיו הפרטניות. יחד עם זאת נסיבות למשל כמו גיל המבקש, מצבון הבריאותי, מצבו הנפשי, התערותו בחברה, בחינת מירב זיקותיו לישראל, בחינת קשרי משפחה בישראל וטיבם, מקור הפרנסה, ועוד, כל אלה או חלקם יכולים להצדיק מתן ויזה הומניטרית.

 

סטייה מהנוהל במקרים אנושיים

יחד זאת נהלים של משרד הפנים אינם חזות הכל ועל פי פסיקת בית המשפט העליון תפקידה של הוועדה הבינמשרדית הוא לאפשר שיקול דעת לסטייה מהנהלים במקרים במקרים הומניים חריגים אחרים. אולם חרף קביעה זו של בית המשפט העליון, לרוב נדרשת התערבות שיפוטית, על מנת להורות לוועדה לסטות מהנהלים של משרד הפנים. שכן גם נסיבות הומניות נתונות לפרשנות ע"י משרד הפנים.

 

ייצוד משפטי על ידי  עורכי דין לדיני הגירה בישראל

הגשת בקשה למעמד בישראל מטעמים  הומניטרים אינה דבר של מה בכך, ישנו צורך מהותי לנתח את עובדות המקרה ואת נסיבות המקרה לפי ניתוח משפטי וראייתי דקדקני על מנת לנסח ולהעלות טעמים הומניטריים שישכנעו את פקיד ההגירה להעלות את הבקשה בפני הוועדה. ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע בהסדרת המעמד מטעמים הומניטריים.

 פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים הקטנים ביותר, בדרישות פקידי ונהלי משרד הפנים והתנהלות משפטית ללא פשרות מול הוועדה הבינשמרדית.