קבלת אזרחות בישראל מכוח קשר זוגי עם אזרחית או אזרח ישראלי

קבלת אזרחות בישראל מכוח קשר זוגי עם אזרחית או אזרח ישראלי הינה בסמכותו של שר הפנים שנקבעה לפי סעיף 1 לחוק הכניסה לישראל לפיו כי הסמכות להעניק ויזות בישראל לזרים נתונה לשר הפנים על ידי זרועו המבצעת, הלו היא רשות האוכלוסין וההגירה.

רכישת אזרחות ישראלית מכוח קשר זוגי עם אזרחית או אזרח ישראלי

בעניין זה יש להבדיל בין בני זוג נשואים, לבין בני זוג הידועים בציבור, ויש להבדיל בין שני נהלים שונים על פיהם פועלת הרשות בעת בחינת בקשות אזרחות בישראל מכוח קשר זוגי עם אזרחית או אזרח ישראלי.

הראשון, נוהל מס' 5.2.2008 – לפי "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי". בהתאם להוראות נוהל זה תינתן ויזת עבודה לבן הזוג הזר מיד עם  הצגת מלוא מסמכי הסף הנדרשים על פי הנוהל כשהם מאומתים ומתורגמים.

הנוהל השני, הינו נוהל ידועים בציבור נוהל מס' 5.2.0009  "נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים לרבות בני אותו המין", אשר קובע הוראות בדבר מתן מעמד לבני זוג שאינם נשואים.

 

הזכות לחיי משפחה וזוגיות לרבות נשואים, ידועים בציבור וחד מיניים

קבלת אזרחות בישראל מכוח קשר זוגי עם אזרחית או אזרח ישראלי נבחנת מכח הזכות לזוגיות ולחיי משפחה שהוכרה גם בשיטת המשפט הישראלי כזכות יסוד חוקתית הקשורה בטבורה לכבוד האדם וזאת בין היתר לשם שמירה על שלמות המשפחה. לשם מימוש הזכות, הדרישה כי הקשר בין בני הזוג יהיה כן ואמיתי כתנאי להסדרת מעמדו של בן הזוג וכתנאי להתאזרחותו, רשות האוכלוסין וההגירה בוחנת את כנות הקשר הין היתר, על ידי דרישה להצגת מסמכים, קיום ריאיון זוגי לבני הזוג ועוד. יודגש כי בני הזוג ראשיים לבחור לנהל את חיי הזוגיות שלהם, כראות עיניהם ואת המודל הכלכלי שהם בוחרים לשם קיום התא המשפחתי לרבות קבלת הנחת המוצא על ידי הרשות כי ישנם בני זוג המעדיפים לישון במיטות נפרדות, לנהל את חשבונות הבנק שלהם בנפרד ועוד.

 

בדיקת כנות הקשר וחובת ההגינות של משרד הפנים

רשות האוכלוסין וההגירה מקיימת כאמור תשאול זוגי לשם בדיקות של כנות הקשר, לצורך הסדרת מעמד בישראל. לעיתים ראיונות אלו חודרניים ואף פוסלים את בני הזוג מקבלת מעמד בישראל, עם זאת נקבע בפסיקה כי על משרד הפנים לקיים ראיונות זוגיים בדרך יעילה והוגנת, מבלי לפגוע בזכות לחיי משפחה.

 

הסדרת מעמד וייצוג משפטי

בסיום ההליך המדורג יינתן מעמד של קבע או אזרחות לבן הזוג הזר, יחד עם זאת הגשת הבקשה וכניסה להליך המדורג יכולה להיות רצופת קשיים ומכשולים,  פנייה וקבלת ייצוג משפטי על ידי עורך דין המתמחה בענייני הגירה והסדרת מעמד לבני זוג, תבטיח כי הגשת הבקשה, בחינתה וכמובן קבלת האשרה המיוחלת תעשה בדרך הקלה והיעילה ביותר עבור בני הזוג.