ערר פנימי על החלטת סירוב להסדרת מעמד מכוח זוגיות

לא מעטים הם בני הזוג שהגישו בקשה להסדרת מעמד- להליך המדורג לבן/בת הזוג הזר/הזרה שלהם,  מכוח חיים משותפים/ידועים בציבור או מכוח היותם נשואים ובקשתם סורבה על ידי לשכת רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים.

מאמר זה ישפוך קצת אור על אופן ההתנהלות במקרה זה- הגשת ערר פנימי על החלטת סירוב של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה על החלטת סירוב של בקשה להסדרת מעמד-הליך מדורג של בן/בת זוג זר/זרה מכוח נישואים או מכוח חיים משותפים/ידועים בציבור.

כבר בפתח הדברים נביא  לעניינו את דברי בית המשפט העליון הנכבד ה- בגץ 2355/98 ישראל סטמקה נ' שר הפנים , נג (2) 728,  כדלקמן:

" מי שנישאו – גם הזר גם הישראלי – בנישואי-אמת, ייפגעו בוודאות ובאורח קשה אם תיכפה עליהם פרידה, או אם ייאלצו השניים – באהבתם זה-את-זה – לעזוב את הארץ יחדיו לחודשים מספר. אין צורך בדמיון מפליג כדי לדעת ולהבין מה חמורה היא הפגיעה בבני-זוג לנישואי-אמת, שעה שגוזרים עליהם לעזוב את הארץ או להיפרד לתקופת-חודשים "חכמים אמרו שקשה זיווגו של אדם כקריעת ים סוף (סוטה ב, א, ורש"י, שם).

דברי בית המשפט העליון רלוונטים גם לבני הזוג שהגישו בקשה מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני זוג מאותו המין והן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבן/בת זוג זר/זרה זר הנשוי לאזרח ישראלי.

 

אז כיצד ניתן לתקוף החלטת סירוב של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה להסדרת מעמד מכוח זוגיות:

 

נוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה של רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים קובע את אופן קליטת בקשות ועררים בלשכות רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים שהוגשו בלשכות הרשות האזוריות בלבד, ומכוח נהלי אשרות בענייננו.

יודגש כי על החלטת הסירוב  למעמד בישראל, מכוח ההליך המדורג בדרך כל יידרש בן/בת הזוג הזר/ה נדרש לעזוב את הארץ במועד הנקוב בדרישת היציאה שבהחלטת הסירוב ועצם הגשת ערר פנימי אינו מונעות הרחקה מישראל.

כמו כן, ניתן להגיש ערר פנימי אחד בלבד על החלטת גורם מגורמי רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ולאחר מכן במידת הצורך- ככל שגם הערר הפנימי סורב אף הוא על ידי רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים  ניתן להגיש  ערר לבית הדין לעררים מכוח סעיף 13 כד לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

 

 

סירוב שכזה בהחלט מהווה מכה קשה למערכת היחסים של בני זוג, ועל בני הזוג להגיש ערר פנימי בכתב על החלטה זו תוך 21 ימים בהתאם  לנוהל טיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה.

 

מומלץ ואף כדאי להיעזר בעורך דין המתמחה בהגשת ערר פנימי לרשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים. מדובר בחיים שלכם.

 

במסגרת הערר הפנימי יש לנסות לשכנע את רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים כי מתן מעמד לבן הזוג הזר מוצדק ויש ליישב סתירות ככל שהתגלו בתשאולים של בני הזוג, או בהמצאת מסמכים חסרים ועוד.

 

יחד עם זאת יש לבקש מרשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה  לדון ללא דיחוי בערר הפנימי וליתן לבן/בת הזוג הזר/הזרה אשרת שהייה זמנית עד להחלטה אחרת.

 

לכאורה הסדרת מעמד בישראל במסגרת בקשה להליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה/רשות האוכלוסין וההגירה הינו עניין טכני שאינו מורכב, אולם, לא כך הדבר בפועל ולרוב נתקלים בני הזוג במכשולים ומחסומים בירוקרטיים בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין לא כל שכן בעת הפסקת ההליך המדורג של בן/בת הזוג הזר/הזרה ובאופן הגשת ערר פנימי שיבטל את רוע הגזרה- פתיחת ההליך המדורג וביטול צו ההרחקה לבן/בת הזוג הזר/הזרה.

 

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בטיפול ובייצוג בן/בת זוג זר בהפסקת ההליך המדורג או כל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל  ישנה חשיבות עצומה לליווי של משרד עורכי דין לענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה המכירים את החוק על בוריו.

 

ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים בן/בת הזוג הזר/זרה בבקשה להסדרת מעמד כתוצאה מהפסקת ההליך המדורג.

 

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים הקטנים ביתר, בדרישות פקידי ונהלי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ובטח בדרישות החוק.