ערעור על בית הדין לעררים

ערעור על  פסקי דין של בתי הדין לאוכלוסין והגירה בכלל ועל בית הדין לעררים בפרט יש להגיש בפני בית המשפט המחוזי בשבתו כבית-משפט לעניינים מנהליים.

יחד עם זאת יודגש כי, בית הדין לעררים הינו גוף מקצועי, ייחודי, בעל יידע, ניסיון ומומחיות בתחום עיסוקו, אשר לו הסמכות במרבית הנושאים הנוגעים לכניסה לישראל והשהייה בו והיקף ההתערבות השיפוטית והביקורת המנהלית אותה מפעיל בית המשפט לעניינים מנהליים שעה שהוא דן בערעור מנהלי מאוד מצומצם ואולם במסגרת  הערר יש לשכנע את בית המשפט כי  החלטת רשות והאוכלוסין וההגירה  חורגת ממתחם הסבירות או כי נפל פגם מהותי בהחלטתה ועל כן יש לקבל את הערעור.

 

הבסיס החוקי של החלטות משרד הפנים ובית הדין לעררים בעניין כניסה ושהייה לישראל

מי שאינם אזרחי ישראל או בעלי אשרת עולה או תעודת עולה, תוסדר כניסתם לארץ ושהייתם בה מכוח חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (והתקנות שהותקנו מכוח חוק זה. תכליתו העיקרית של חוק הכניסה לישראל הינה לאפשר לרשות אוכלוסין וההגירה לקבוע מי רשאי לבוא בשערי המגינה ולשהות בה ובאיזה מעמד כמובן ולשר הפנים שיקול דעת רחב בעניין זה.

 

התערבות בית המשפט המחוזי על פסקי דין של בית הדין לעררים

תפקיד ערכאת הערעור אינו לעמוד מחדש ולבחון את התשתית העובדתית אלא לבחון האם פסק דינו של בית הדין לעררים מבוסס על התשתית העובדתית שעמדה לפני הרשות בבואה לקבל החלטה והאם הרשות שקלה את כל השיקולים הרלבנטיים בקבלת החלטתה ומשום כך בית הדין לעררים דחה את הערר, או שמא נפל פגם מהותי אחר בדחיית הערר.

 

ייצוג משפטי והגשת ערעור לבית המשפטהמחוזי על פסק דין שניתן בית הדין לעררים

משרד הפנים נותן החלטת סירוב וכל שלא שלמים עם ההחלטה ניתן להגיש ערר פנימי על הרשות וככל שערר זה נדחה אף הוא, פתוחה הדלת להגיש ערר לבית הדין לעררים. ככל שבית הדין דוחה את הערר, ניתן להגיש ערעור מינהלי לבית המשפט המחוזי תוך 45 ימים. ייצוג משפטי על ידי עורכי דין המומחים לדיני הגירה וערעורים על משרד הפנים, יביא לגיבוש אסטרטגיה משפטית נכונה לצלוח עררים בפני הערכאות השיפוטיות. פנו עוד היום לתאום פגישה עם צוות עורכי הדין ממשרדנו.