עורך דין לפי חוק עובדים זרים

חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע מהי ההגדרה החוקית של עובד זר, כדלקמן: "עובד שאינו אזרח ישראל, או תושב בה". בפועל בישראל קיימים עובדים זרים כהגדרתם בחוק במגזרים מאוד מסוימים כמו למשל  בענף הבנייה, החקלאות, המסעדנות, הסיעוד, הייטק ומומחים. רוב המעסיקים נוטים להכליל זרים הנמצאים בישראל בין שהינן חוקיים ובין שאינם חוקיים תחת ההגדרה של עובדים זרים וטעות בידם.

 

היתר להעסקת עובד זר

חוק עובדים זרים קובע כי, "לא יקבל אדם עובד זר לעבודה, אלא אם כן הממונה או עובד משרד הפנים מטעמו, התיר בכתב את העסקתו של העובד הזר אצל אותו מעסיק, ובהתאם לתנאי ההיתר; היתר כאמור יכול שיהיה למכסה מסוימת של עובדים זרים שיועסקו אצל אותו מעסיק או לפי רשימה שמית"

 

חובת מעסיקים

על המעסיק לוודא כי הוא מעסיק עובד זר בעל רישיון עבודה כדין ועליו להנפיק לו ביטוח רפואי ולשלם לו את כל התנאים הסוציאלים, ועוד חובות רבים כלפי המדינה שאחרת יימצא עצמו תחת העמדה לדין.

 

האם מותר לאריתראים וסודנים לעבוד בישראל

 

התשובה היא כן, למרות שאלו הינם חוסים תחת ההגדרה החוקית של עובד זר מחשבים בהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991, אלא למבקשי מקלט בישראל שבקשתם טרם הוכרעה ועל כן לא ניתן לנקוט כנגדם וכנגד מעסיקם אמצעי אכיפה ויודגש כי, על פי החלטת כבוד השופט  חגי ברנר, סגן נשיא ב-עמ"נ (ת"א) 12970-01-20 גברה סיסאי נ' משרד הפנים הודגש כי- כל זמן שבקשת מקלט טרם הוכרעה רשות האוכלוסין וההגירה על ידי משרד הפנים  "לא תאכוף על המערער ומעסיקיו את איסור ההעסקה, כשם שאינו עושה כן ביחס למי שבקשתו למקלט טרם התבררה ועוד הוסיף בית המשפט ש "מי שאין להרחיקו מישראל מכל סיבה שהיא, הדעת נותנת כי ראוי לאפשר לו לקיים את עצמו, ולכן אין אוכפים לגביו את האיסור על העסקתו חרף היותו עובד זר".

 

הגשת בקשה להיתר העסקת עובדים זרים

ככלל בטרם העסקת עובדים זרים מומלץ להיוועץ עם עורך דין המומחה להעסקת עובדים זרים ובכלל יש להגיש בקשה מתאימה לקבלת רישיון או היתר להעסקת עובד זר למשרד הפנים. כל הבקשה תידון לגופה במסלול המנהלי אליה היא שייכת. כמו כן ישנם עובדים זרים שינתן להעסיקם בישראל גם ללא הגשת בקשה מוקדמת להיתר העסקה- יש לבחון את אשרת העבודה והשהייה של העובד הזר תחילה.

 

הנה כי כן, ישנן המון סוגי בקשות לקבלה היתר והעסקת עובדים זרים ויש לבחור את הנתיב הנכון ביותר לצורת הגשה והצלחת הבקשה, לצורך העניין בקשות העסקה של  מטפלים סיעודיים יש להגיש בפני הוועדה ההומניטרית בסיעוד וכו', יחד עם זאת בכל פנייה ובקשה בפני משרד הפנים לרוב ישנו צורך להכין, לתרגם ולאמת מסמכים רבים שבלעדיהם לא יתחיל הטיפול בתיק וכדאי מאוד להיוועץ בעורכי דין לענייני משרד הפנים המתמחים בעובדים זרים לשם בחירת המסלול הנכון בהגשת הבקשה וכמובן בהבאה להצלחתה.

 

משרד עורכי דין מורן לוי ודניאל כפיר בעלי וותק וניסיון רב בייצוג וליווי משפטי של העסקת עובדים זרים בפני משרד הפנים, לרבות ייעוץ למעסיקים לפני חקירה ולפני העסקת עובדים זרים ובכלל בהגשת ערר פנימי ועררים לבתי הדין לעררים מכוח חוק הכניסה לישראל.