עורך דין להוצאת ויזה לישראל

הגשת בקשה למתן ויזה לישראל אינה דבר של מה בכך, שכן מדיניות ההגירה לישראל וקבלת אשרות עבודה או ויזה לבני זוג זרים של ישראלים היא מצומצמת, וישנם תנאים נוקשים לקבלת אשרות וויזות לישראל.

 

החקיקה והפסיקה באשר לקבלת ויזה לישראל

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, קובע בסעיף 1, כי "מי שאיננו אזרח ישראל או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על-פי רישיון ישיבה לפי חוק זה". הסמכות למתן רישיונות ישיבה בישראל נתונה על-פי סעיף 2(א) לחוק הנ"ל לשר הפנים, ושיקול-הדעת בהענקת הרישיונות רחב הוא, ונובע מאופי הסמכות וריבונות המדינה להחליט מי יבוא בשעריה (בג"צ 482/71 קלרק נ' שר הפנים, פ"ד כ"ז(1) 113, 117 (1972); ובג"צ 758/88 קנדל ואח' נ' שר הפנים, פ"ד מו(4) 505, 520 (1992)). בעניין זה, מפעיל משרד הפנים מדיניות מרוסנת, "לפיה תוענק לזרים אשרה לישיבת קבע בישראל במקרים חריגים ובהתקיים שיקולים מיוחדים" (עע"ם 1692/11 לטיסייה אורלה נ' מדינת ישראל – משרד הפנים [פורסם בנבו] (9.11.11), והאסמכתאות שם; וכן ראו: עע"מ 11538/05 זינאידה נטיוסוב נ' שר הפנים [פורסם בנבו]

 

לדוגמא בקשת לקבלת אזרחות ישראלית, יכולה להיות בהתאם לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, זאת בהתאם ל"נוהל הטיפול בהסדר מעמד לבני זוג של אזרחים ישראליים, לרבות בני אותו מין" (להלן – נוהל מתן מעמד לבני זוג). , כאשר מדובר על בני זוג זרים של ישראלים שחיים חיים משותפים אך אינם נשואים כמו כן המסגרת המשפטית למתן מעמד בישראל, על-פי סעיף 7 לחוק האזרחות, היא בזיקה לנוהל מתן מעמד לבן זוג.

 

דוגמא נוספת היא לקבל מעמד במסגרת סעיף 7 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, כאשר  – מדובר על התאזרחות בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי. ואת הבקשה כאשר בני הזוג נשואים יש להגיש לפי  "נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי" המטרה לאפשר התאזרחות של בן הזוג הזר הנשוי לאזרח הישראלי, בהתאם לסעיף 7 לחוק הנ"ל, שבתכליתו עומד שיקול הומניטארי, שעניינו הגנה על התא המשפחתי, והרצון לאפשר לבני הזוג, במידת האפשר, לחיות יחדיו ולהקים משק בית משותף בישראל.

עוד נוספת היא קבלת ויזה לעובדים זרים, אולם מדובר על מקרים חריגים ומצומצמים כגון, מתן אשרות לעובדים בענף הסיעוד, בענף ההייטק, ויזות למומחים ועוד.

 

 עורך דין להוצאת ויזה לישראל

הנה כי כן ובתאם לאמור לעיל, הוצאת ויזה לישראל תיתכן במקרים ספציפיים בלבד, וחשוב מאוד לדעת כיצד לסווג את ולהגיש את הבקשה הנכונה בפני משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה, ומעל הכל לבחון את החלופות הנכונות בטרם הגשת בקשה להסדרת מעמד-ויזה לישראל.

 

משרדנו מתמחה בהסדרת מעמד ודיני הגירה לישראל, ניתן לתאם פגישה ללא התחייבות ואנו נבחן ונעריך סיכוייכם לקבלת ויזה בישראל.