עורך דין הגירה ומשרד הפנים מומלץ

משרד עורכי דין מורן לוי ודניאל כפיר מתמחה בענייני הגירה ומשרד הפנים, מומלץ בקרב קהל לקוחות רחב. המשרד מטפל בייצוג משפטי מול לשכות משרד הפנים ברחבי הארץ, החל מייצוג משפטי בהגשת בקשות להזמנת זרים ובני זוג לישראל, ועד לתקיפת החלטות סירוב של משרד הפנים על ידי הגשת ערר פנימי תוך 21 יום, ואף פנייה לבתי הדין להגירה ואוכלוסין.

 

הסמכות של משרד הפנים בראי בית המשפט

 

"על-פי חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 (להלן – חוק הכניסה לישראל), מי שאינו אזרח ישראלי, בעל אשרת עולה או בעל תעודת עולה, אינו בעל זכות קנויה לישיבה בישראל וכי ישיבתו בישראל מותנית ברישיון ישיבה אשר יינתן לו על פי חוק זה. הסמכות למתן רישיון ישיבה בישראל מסורה לשר הפנים או למי שהוסמך על ידו (סעיפים 1 ו-2(א) בחוק הכניסה לישראל). כפי שנקבע לא אחת, היקף שיקול הדעת של שר הפנים מכוח חוק הכניסה לישראל הוא שיקול דעת רחב, הנובע מאופייה של הסמכות הנתונה לשר ומריבונותה של המדינה להחליט מי ייכנס בשעריה (ראו בין השאר בג"צ 758/88 קנדל נ' שר הפנים, פ"ד מו(4) 505 (1992), כבוד השופטת ש' נתניהו בעמ' 520 (להלן – עניין קנדל); עע"ם 812/13 באוטיסטה נ' שר הפנים (21.1.2014), כבוד השופט ע' פוגלמן, פסקה 8 והפסיקה שם)."

 

ויזה לזרים על ידי עורך דין הגירה מומלץ

"בנסיבות אלו ועל-פי מדיניות משרד הפנים אשר אושרה לא אחת, בדרך כלל לא יינתן רישיון לישיבת קבע לזרים. כך גם רצונו של תושב זר להימצא בקרבת בן משפחתו שהוא אזרח או תושב ישראל אינו טעם מספיק לשם קבלת רישיון לישיבת קבע בישראל (עניין קנדל; בג"צ 3403/97 אנקין נ' משרד הפנים, פ"ד נא(4) 522 (1997), כבוד השופטת ד' ביניש, פסקה 4 (להלן – עניין אנקין)). מדיניות משרד הפנים, אשר אושרה פעמים רבות בפסיקה היא אפוא, כי לא תינתן אשרת ישיבה לזרים למעט במקרים חריגים ומשיקולים מיוחדים שנמצא כי הם מצדיקים זאת (למשל, בג"צ 1689/94 הררי נ' שר הפנים, פ"ד נא(1) 19 (1994), כבוד השופט א' גולדברג, פסקאות 8-6)."

 

פנייה למשרדנו

ניתן לפנות ולתאם פגישת ייעוץ ללא עלות, שבמהלכה ננתח את התיק והסוגיות העולות ממנו ונבחן את דרכי הפעולה האפשריות בעניינכם, הכל כדי לקבל את אישור כניסה לישראל ליקירכם- בין אם מדובר בבני זוג זרים של ישראלים, הורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי, ויזת עבודה למומחים זרים, בקשות הומניטריות, בקשות אזרחות לזכאי שבות, בקשות מקלט ועוד.