עו"ד ויזה לישראל

זרים המעוניינים להיכנס לישראל שלא למטרות ביקור אך למטרת השתקעות מחוייבים לקבל ויזה לישראל בהתאם למטרה וסוג רישיון האשרה אותם הם מעוניינים לקבל. הדרך המקובלת להסדרת מעמד-קבלת ויזה בישראל היא ידי הגשת בקשה לפתיחת  תיק במחלקת אשרות בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה במידה והזר נמצא בישראל ובמידה שהוא שוהה בארץ מוצאו ניתן להגיש את הבקשה ישירות מהקונסוליה הישראלית במקום מגוריו של הזר.

 

קיימים מספר מסלולים בבקשה ומתן ויזה לישראל, ניגע בשכיחים ביותר, להלן:

 

ויזה לישראל לבני זרים הנשואים ישראלים

הקמת תא משפחתי היא זכות יסוד, ולבני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים ניתן לבקש ויזה לישראל וזאת על ידי הגשת בקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר בישראל  ופתיחת  תיק של הליך מדורג במחלקת אשרות, בעניינם של אלו, נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי קובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים.

 

ויזה לישראל לבני זרים הידועים בציבור של ישראלים

באשר לידועים בציבור שמנהלים חיים משותפים, בעניינם חל נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין, קובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע  המקיים חיים משותפים ללא נישואין וכן בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים בישראל.

ויזה לישראל לסטודנט

בהתאם לחוק הכניסה לישראל תשי"ב-1952 וכן לתקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 סטודנט שרוצה ללמוד בישראל חייב להסדיר את מעמדו באמצעות אשרת שהייה לסטודנט, המקנה לו אפשרות ללמוד ולחיות בישראל במשך לימודיו. ככל שבקשתו תאושר תונפק לו אשרה א/2 

 

ויזה לישראל- עלייה ואזרחות ליהודים זכאי שבות

חוק השבות, תש"י-1950, קובע כי כל יהודי ובן של יהודי זכאי לקבלת אזרחות ישראלית ובתנאי שאשרת עולה תינתן לכל יהודי שהביע את רצונו להשתקע בישראל חוץ אם נוכח שר הפנים שהמבקש   פועל נגד העם היהודי; או שהוא עלול לסכן בריאות הציבור או בטחון המדינה; או שהוא בעל עבר פלילי העלול לסכן את שלום הציבור.

 

ויזה למומחה

בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ובהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 בקשה להעסקת עובדים זרים/מומחים זרים/מומחה זר בישראל  מחייבת קבלת היתר העסקה לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים על ידי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

ה להעסקת עובדים זרים-מומחים בישראל.

 

ויזה לישראל למבקש מקלט- לפליט

ככלל, נתין זר הנמצא בישראל ראשי להגיש בקשת מקלט ולבקש הכרה ומעמד של ויזת פליט מקום שמתקיימת בבקשתו עילת מקלט מהמנויות באמנת הפליטים למשל,  סכנה מוחשית לחיים של המבקש וחשש מבוסס לרדיפה שלטונית בארץ מוצא ואין משמעות אם עילת המקלט נולדה לאחר שהמבקש יצא את ארץ מוצאו, היינו עילת המקלט נולדה כאשר הוא שוהה בישראל.

 

ויזה לישראל להורה קשיש ובודד של אזרח או תושב ישראלי

נוהל הטיפול בבקשות לצורך מעמד בישראל להורה קשיש ובודד של אזרח ישראלי קובע כי הורה קשיש ובודד שאין לו ילדים נוספים ו/או בן זוג בחו"ל ו/או תלויים הנמצאים באפוטרופסיות או תחת חסותו של ההורה  של אזרח ישראלי יכול לקבל מעמד בישראל ככלל הגשת בקשות בהתאם לנוהל  להורה קשיש ובודד, תתאפשר לאב של אזרח ישראלי שגילו 64 ומעלה ולאם של אזרח ישראלי שגילה 62 ומעלה- שימו לב רק אזרח או תושב ישראלי ראשים להגיש בקשה מכוח מוהל זה.

 

 ויזת- אשרת ארעי א/1 – עולה בכוח/זכאי שבות

תינתן למבקש עלייה שהוכר כעולה, היינו "עולה בכוח" בהתאם לחוק השבות שהשלים את הליך הבדיקה בבקשה לעלייה ומתן אזרחות  ובקשת העלייה שלו אושרה.

 

ויזה לישראל לאיש דת – אשרת ארעי א/3

ויזה זו מוענקת לאיש דת, לשם מילוי תפקיד דתי בקרב עדתו וקהילתו שנמצאים בישראל. ישנו צורך כי איש הדת יוזמן לישראל על ידי מוסד דתי מוכר בישראל.

 

ויזת עבודה לישראל ב/1

זוהי ויזה המקנה רישיון עבודה בישראל, בדר"כ תינתן לבני זוג זרים של ישראלים, מומחים, אמנים ועוד.

 

ויזת תייר לישראל- אשרת ביקור ב/2

תינתן לכל אדם שראשי ונכנס לישראל למורת ביקור, טיול וכו'.

 

הצורך בייצוג משפטי לבקשה למתן ויזה לישראל

בקשת למתן ויזה לישראל קיימת במספר רב של נתיבים בירוקרטים ואולם אין מדובר בהגשה טכנית של בקשות ויש לכלכל צעדים בקפידה על מנת לצלוח ולקבל את הויזה המיוחלת, במיוחד שמדובר על בני זוג זרים של ישראלים אך לא רק, משרד עורכי הדין מורן לוי ודניאל כפיר מומחים לענייני רשות האוכלוסין וההגירה והגשת בקשות ויזה לישראל. המשרד צבר לזכותו הצלחות רבות בייצוג של לקוחות רבים מול משרד הפנים והגירה,  לרבות הגשת ערר פנימי, ייצוג משפטי בפני בבית הדין לעררים, בתי המשפט המחוזיים ובית המשפט העליון.