עו"ד איחוד משפחות

כידוע, מי שאיננו אזרח ישראלי ואף איננו עולה, כמשמעותו של הביטוי בחוק השבות, תש"י-1950, יהיו כניסתו לישראל וישיבתו בה על פי אשרה ורשיון ישיבה ועל פי החוק מוקנית הסמכות למתן אשרות ורשיונות ישיבה לשר הפנים ואולם, על פי מדיניות משרד הפנים אזרח זר, המבקש להסדיר מעמדו מכוח היותו ידוע בציבור של אזרח ישראלי, או מכוח נישואים אינו חייב לצאת מן הארץ בחלק מהמקרים אך בטרם תיבחן להסדרת מעמד יש להגיש בקשה מקוונת להסדרת מעמד באתר רשות האוכלוסין וההגירה מדיניות.

 

הזכות לאיחוד משפחות בישראל

הזכות היא מכוח ההכרה כי גם תא משפחתי של בני זוג נשואים או אלו המקיימים חיים משותפים, היינו קשר, שאינו מבוסס על קשר פורמאלי של נישואין ראויות להגנה ויש לאפשר לבני הזוג המרכיבים אותו לחיות יחדיו תוך המשך מגורים בארץ, ובלבד שמדובר בקשר אמיתי, כן ומבוסס. מדיניות זו נותנת ביטוי למחויבותה של המדינה לזכות לחיי משפחה, הכוללת את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה.

 

ההבדל בין הסדרת מעמד מכוח קשר של ידועים בציבור להסדרת מעמד מכוח נישואין

לאזרח של ישראלי מכוח נשואים יינתן רשיון ישיבה מסוג ב/1 למשך ששה חודשים, לפי תקנות הכניסה לישראל, תשל"ד-1974 בתוך תקופה זו יוחלט אם לאשר את כניסת בן הזוג הזר להסדר המדורג לקבלת אזרחות ישראלית. במקרה כזה יינתן לבן הזוג הזר רשיון לישיבת ארעי מסוג א/5, לפי תקנות הכניסה לישראל, וזאת למשך תקופה של שנה. תוקפו של הרשיון יוארך בהעדר מניעה למשך תקופה כוללת של ארבע שנים. בסיום תקופה זו – ובהעדר מניעה – יזכה בן הזוג הזר באזרחות ישראלית. על פי בית המשפט העליון "ידועים בציבור, כיחסים דמויי-נישואין, שונים מיחסי נישואין, ראשית לכל, ביסוד הסטטי של הסטטוס. יסוד זה קובע, בדרך כלל, אמת-מידה אובייקטיבית הנסמכת על אקט פורמלי, ומשום כך יש בו חד-משמעיות לגבי מועדי היצירה והסיום" לעומת זאת, קשר של ידועים בציבור נתפס כמצב עובדתי המוכר לצרכים אלה ואחרים, ואינו מוכר בפסיקה כיחס היוצר סטטוס.

 

ייצוג משפטי על ידי עו"ד המומחה לאיחוד משפחות

פנייה לעו"ד המומחה לאיחוד משפחות וייצוג משפטי על ידי  מומחים לענייני הגירה ומשרד הפנים תביא לדרך היעילה והנכונה ביותר להסדרת מעמדו של בן הזוג הזר בין אם בני הזוג נשואים או בין אם הם מקיימים חיים משותפים ללא נישואין, ייצוג שכזה מאפשר פריבילגיה להסדרת מעמד על מי מנוחות. זכרו, מדינת ישראל אינה מדינת הגירה ומשרד הפנים מערים קשיים רבים על בני זוג.

פנו עוד היום לפגישה ללא עלות.