עו"ד-אזרחות ישראלית

שר הפנים על ידי משרד הפנים ורשות האוכלוסין וההגירה ראשי להעניק מעמד ואשרות לזרים  לרבות, אשרה רשיון לישיבת מעבר – עד לחמישה ימים ;אשרה ורשיון לישיבת ביקור – עד לשלושה חדשים;  אשרה ורישיון לישיבת ארעי – עד לשלוש שנים;  אשרה ורשיון לישיבת קבע וזאת בהתאם לאמור בחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952.

כמו כן קבלת אזרחות ישראלית הינה גם בסמכותו של שר הפנים , אך קבלת מצומצמת בהתאם לאמור בחוק האזרחות, תשי"ב-1952

אזרחות מכוח נישואין

סעיף 7 לחוק האזרחות מאפשר התאזרחות של בן או בת זוג זרים שנישאו לישראלים בחתונה אזרחית   וזאת לצורך הגנה על התא המשפחתי ומתן האפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כן ואמיתי בישראל ועם פנייתם של שני בני הזוג לרשות האוכלוסין וההגירה לאחר חלוף המועד הנדרש ברישיון א/ 5 ייערך להם בחינה עדכנית של קיומו וכנותו של קשר הנישואין, קיומו של מרכז חיים משותף בישראל ועמדות גורמים עדכניות וזאת במסגרת ההליך המדורג ולאחר מכן ניתן לבקש בקשה לאזרחות ישראלית.

 

בהתאם להנחיות רשות האוכלוסין וההגירה במידה ומתמלאים כל תנאי ההתאזרחות, לרבות שהייה בישראל במשך 3 שנים מתוך 4 ומתוכן שנתיים אחרונות ברציפות למעט חופשות קצרות ניתן לאשר סיום ההליך המדורג והעברת הבקשה לשלב ההתאזרחות. יחד עם זאת על בן הזוג הזר  לעמוד בכל תנאי ההתאזרחות על פי סעיף 7 לחוק האזרחות למעט הדרישה לוויתור על אזרחות קודמת וידיעת מה את השפה העברית ולאחר מכן יש להצהיר אמונים למדינת ישראל ואז יהיה ניתן לאשר מתן אזרחות.

 

ייצוג בני זוג בבקשות לאזרחות ישראלית

קבלת אזרחות בישראל אינה דבר של מה בכך כאמור לעילו תינתן במספר מקרים מצומצמים ואף לבני זוג זרים הנשואים לישראלים וזאת לאחר 5 שנים במסגרת ההליך המדורג.

כמו כן בסמכות משרד הפנים לעכב, לבטל או למנוע קבלת אזרחות וחשוב מאוד להיוועץ עם עורך דין לענייני אזרחות ישראלית, בכל מקרה של הגשת בקשה למתן אזרחות או בהגשת ערעורים מקום שקבלת האזרחות נמנעת או עתידה להתבטל על ידי משרד הפנים.

 

פנו עוד היום לתיאום פגישת ייעוץ משפטית עם עו"ד משרד הפנים ללא עלות או התחיבות כספית