נישואי יוטה-ההליך המדורג

האם בני זוג זרים של ישראלים ראשים לקבל מעמד בישראל מכוח זוגיות כאשר בני הזוג נישאו  במסגרת נישואי יוטה?  מאמר זה ישפוך אור על שאלה זו ויעמיד את החלופה הנכונה להגשת בקשה להסדרת מעמד של בני זוג זרים של ישראלים שנשאו בהליך זה.

 

במסגרת נישואי יוטה זוגות שנישאו באמצעות היוועדות חזותית, זאת אף אם בזמן עריכת טקס הנישואין שהו בני הזוג בישראל, ועורך הנישואין שהה בחו"ל וזאת על-פי דיני מדינת יוטה שבארצות הברית. יוגש כי נישואים אלו אינם מוכרים על ידי הרבנות בישראל אך יש להם משמעות קריטית בפני המרשם ומחלקת האשרות של רשות האוכלוסין וההגירה.

 

נסביר את המושג נישואי יוטה

 

ככלל על-פי הלכת בג"ץ 143/62 פונק שלזינגר נ' שר הפנים פ"ד י"ז 225 (1963), והלכות נוספות שבאו לאחריה (בג"ץ 2232/03 פלונית נ' בית הדין הרבני האזורי (21.11.06); בג"ץ 2888/92 גולדשטיין נ' שר הפנים פ"ד נ(5) 89 (1996); בג"ץ 4916/04 זלסקי נ' שר הפנים (19.6.11); בג"ץ 3045/05 בן ארי נ' מנהל מינהל האוכלוסין (21.11.06; בג"ץ 3987/15 גישה – מרכז שמירה על הזכות לנוע נ' שר הפנים (25.11.19)), ככל  הובאה בפני פקיד הרישום  של משרד הפנים ראייה לפיה נערך טקס נישואין המוכר במדינה זרה, הרי שעליו לרשום את הנישואין במרשם, ללא קשר לתוקף הנישואים על פי ההלכה. היינו ככל שהנישואים תקפים במדינה זרה הרי שניתן להירשם כ"נשוי" או "נשואה" בספח תעודת הזהות.

 

רישום לחוד ומעמד לחוד

כפי שנאמר לעיל פקיד הרישום חייב לרשום את המבקש כנשוי בהתקיים הצגת תעודת נישואין מאומתת כדין המעידה על הנישואים ללא כחל וסרק ואולם שאלת המעמד של בן הזוג הזר יש לנתק מהליך הרישום. היינו בני זוג נשואים בנישואי יוטה אינם יכולים להיכנס למסגרת ההליך המדורג על פי נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי אלא רק על פי נוהל תחום: אשרות מספר נוהל: 5.2.0009  מתן מעמד חיים משותפים. ודוק ההבדל בין הזכויות של בני הזוג מכוח שני הנהלים שונה.

 

פנייה לעורכי דין המתמחים בנישואי יוטה במסגרת ההליך המדורג

שימו לב יש להבחין בין שאלת רישום הנישואים- נישואי יוטה לבין שאלת המעמד של בן הזוג בישראל מכוח נישואים אלו. פנו עוד היום לפגישת ייעוץ עם עורך דין משרד הפנים ללא עלות ונגבש עבורכם את הדרך האידיאלית להסדרת מעמד מכוח נישואי יוטה בפני משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה.