נתק משפחתי בחסות ה"כתר"

נוהל אשרת כניסה לבן זוג שאינו אזרח, בתקופת הקורונה

 

העולם כולו במהפכה, גבולות נסגרים, חוקים נקבעים וחוסר ודאות שולט בכל מקום. אך יש מדינות שלוקחות את משבר הקורונה למחוזות רחוקים ומעט קיצוניים. כך קורה שבמדינת ישראל זוגות מעורבים, שאחד מבני הזוג אינו יהודי ואינו אזרח, מוצאים עצמם נלחמים על הזכות הבסיסית לחיות כמשפחה, הורים נאבקים על הזכות להיות עם ילדיהם ועל שוויון ואחווה לכולם.

בימים של שגרה המדינה אינה מקלה על בני זוג שאינם יהודיים ואינם אזרחים עדיין, להיכנס בנקל בגבולות הארץ ולנהל את חייהם על מי מנוחות. הנישואין אינם מקנים לאזרח הזר כניסה ושהות אוטומטיים ובכל פעם יש לנהל את הליך קבלת אשרת הכניסה והשהייה מחדש עד לסיום הליך ההתאזרחות הארוך והמייגע של הסדרת מעמדם.

אם בזמני שגרה המצב מסובך אז על אחת כמה וכמה בזמני משבר כמו המשבר הנוכחי. כבר בתחילת האירועים, במרץ 2020 פרסמה רשות האוכלוסין וההגירה הגבלה משמעותית של כניסת זרים למדינת ישראל. בתאריך 12/7/2020 התעדכנה מדיניות הכניסה לישראל בתקופת הקורונה, העדכון מונה בעשרות סעיפים את ההקלות וההרשאות שניתנו אך עדיין אינו מקנה לבני זוג שטרם סיימו את ההליך המדורג כניסה בהתאם להקלות.

ללא ספק הקורונה היא אתגר וחייבים ללמוד לחיות לצידה, כך גם רשות האוכלוסין וההגירה. במציאות של היום, כל מי שנכנס בשערי הארץ מחויב בבידוד של 14 יום מהכניסה לארץ ועל חתימה של טופס בידוד מחייב. זר אשר יעזוב את הארץ טרם סיום תקופת הבידוד שלו, ללא אישור מיוחד, עובר על חוקי המדינה וכניסתו לארץ בעתיד לא תאושר. לא תותר עלייה למטוס ללא אישור מקדים מהרשות וכניסת זרים לישראל תהיה אף ורק בכפוף להצגת ביטוח בריאות מעודכן הכולל סעיף המכסה את סעיף הקורונה.

בהודעה המעודכנת, הרשות מונה מקרים בהם תאושר באופן חריג ולאחר בחינה, כניסתם של זרים לישראל ועושה הפרדה בין זוגות בהליך המדורג לבין זוגות שאינם בהליך זה עדיין.

בני זוג זרים הנשואים לאזרח או אזרחית ישראלים או לבעלי תושבות קבע (שאינם בהליך מדורג) וילדיהם הקטינים העומדים בתנאים המצטברים הבאים: נישואים רשומים במרשם האוכלוסין, מנהלים בישראל את חייהם כמרכז חיים (בשנה שקדמה להגשת הבקשה לכניסה לישראל או במהלך שנת 2019). אם הישראלי שהה בישראל 180 ימים ובן הזוג הזר שהה בישראל לפחות 90 ימים.

אם שני בני הזוג חיים בחו"ל (כלומר, לא שהו בישראל כפי שנדרש בסעיפים הקודמים) והזר ביקר בישראל במהלך שלוש השנים שקדמו לבקשה – הבקשה תוגש כנדרש ולאחר בחינתה ואישורה, תותר כניסתו של הזר.

במקרים בהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת. ובמקרים בהם בני הזוג שוהים בחו"ל, הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices

בני זוג זרים השוהים בחו"ל ונשואים לאזרחים ישראליים או לתושבי קבע (שנמצאים בהליך מדורג) וכן ילדיהם הקטינים – תותר כניסת הזר והקטינים, ובלבד שהזר  מחזיק או החזיק ברישיון מסוג ב'1 , ב'2 או א'5 מכוח ההליך המדורג. במקרים בהם הישראלי בארץ והזר בחו"ל, הפניה תיעשה באמצעות לשכת רשות האוכלוסין המטפלת. גם כאן במידה והזוג חי בחו"ל הפניה תיעשה ישירות באמצעות נציגות ישראל במקום שהותו של הזר: https://go.gov.il/consularservices.

המדינה מסייגת את  כניסתם של קטינים שאינם חלק מההליך המדורג ותיאסר כניסתם. .בעוד, ילדים קטינים להורים שאחד ההורים הוא אזרח ישראלי החי בארץ וההורה השני הוא זר החי בחו"ל, והילדים חיים בחו"ל ובעלי דרכון זר – במקרים אלו תאושר כניסת הילד לביקור ההורה הישראלי, לאחר הצגת תעודת הלידה מקורית ומאומתת כדין (חותמת אפוסטיל), המוכיחה את הקשר לאזרח הישראלי וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול על מכתב הסכמה המאשר את נסיעת הקטין לישראל. העלייה למטוס מחייבת הנפקה של אישור מהקונסול הישראלי במקום שהותו של הזר. על ההורה לטפל ברישום הילד תוך 90 יום ממועד הכניסה לישראל בהתאם להוראות החוק.

כאמור, בימים כתיקונם ההליך אינו פשוט, אך עתה מחייב אפילו תשומת לב יתרה. מומלץ מאוד לנהל את כל ההתקשרות מול רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים ומוסדות המדינה בליווי עו"ד המתמחים בהגירה, בקיאים בתהליכי טיפול וליווי במסורבי כניסה לישראל, אנשי מקצוע החיים את השטח, מכירים את החוקים והדינים ומלווים עשרות תיקים בהצלחה יתרה.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ליווי ושירות מקצועי ע"י צוות עורכי דין, המכירים היטב את תחום ההגירה על בוריו, בקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.  בין יתר התיקים אותם ליווה המשרד, תיק סירוב בו הושג פסק דין ופיצוי כספי למסורבת הכניסה, זאת כאשר הוכחנו, מעל לכל ספק, כי לא הייתה סיבה מוצדקת לעצירתה ולמניעת הכניסה שלה לארץ בפסק הדין מציין כבוד השופט כי, ההחלטה לעצור אותה ל – 5 ימים במתקן המסורבים בנתב"ג היתה בלתי סבירה באופן קיצוני ושערורייתית.