משרד הפנים וחובת ההגינות בענייני הגירה

לחם חוקם של פקידי ההגירה ומשרד הפנים הוא נהלים כתובים לפיהם מיושמת מדיניות הרשות בכל הקשור להסדרת מעמד וענייני הגירה לישראל של בני זוג זרים, עובדים זרים ועוד. אולם מהי חובת ההגינות החלה על הרשות והאם עליה להפעיל שיקול דעת מקום שבקשה אינה עונה על דרישת הנהלים הכתובים, למשל האם ניתן לפתוח תיק לחיים משותפים בהיעדר מסמכי סף- על שאלות אלו ישפוך אור מאמר זה.

 

פתיחת תיק והגשת מסמכים

על פי נהלים של  רשות האוכלוסין וההגירה בעת הגשת בקשה להסדרת מעמד של אזרח זר בישראל יש להגיש מסמכים רבים, בין היתר תעודת יושר, תעודת לידה, תעודה על מצב אישי קודם ונוכחי ועוד.

 

הבסיס הנורמטיבי של נהלי רשות האוכלוסין וההגירה

חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 מתנה את דיני הכניסה לישראל, למי שאינם אזרחי ישראל. הסמכות להענקת אשרות מסורה לשר הפנים (ו שיקול דעתו הוא שיקול דעת רחב, אך לא מוחלט. וכמו כל הפעלת סמכות מנהלית, נתון שיקול דעתו של שר הפנים, ופקידי הרשות לביקורת בית המשפט.

 

חובת הרשות לבחינת כל בקשה להסדרת מעמד לגופה ובהתאם לנסיבות

חרף קביעות רשות האוכלוסין כי הוראות הנהלים הן אלו אשר קובעות כי ללא המצאת מסמכי סף לא  יחל הטיפול בבקשה, ולכן בקשה לפתיחת תיק חיים משותפים תיסגר ללא המצאת מסמכים, נקבע לא אחת על ידי בית המשפט כי שומא על הרשות לבחון כל מקרה לגופו ולנסבותיו, וזאת על ידי שיקול דעת וחובות ההגינות החלה עליה. היינ,ו אל לרשות האוכלוסין לסגור תיק מבלי לתת למבקשים הזדמנות להבהיר מדוע הם אינם יכולים להשיג מסמכים, ואם לא תעשה כן, נהיר כי היא פוגעת בחובת ההגינות החלה עליה כרשות מנהלית במיוחד אם מדובר בזכויות אדם בכלל ובזכות לחיי משפחה בפרט. וכבר נקבע לא אחת על ידי בית המשפט כי, "ככלל שהזכות בבסיס ההליך נמצאת בליבת זכויות האדם, כך יש צורך בנימוקים כבדי משקל בכדי לדחותה, בוודאי על הסף, מטעמים פרוצדורליים ובניגוד לנהלים".

 

פנייה לעורך דין מומחה לענייני רשות האוכלוסין וההגירה

נתקלתם מול אטימות של הרשות וקשיים בהסדרת המעמד, פנו עוד היום לתיאום פגישה ללא עלות למשרד עורכי דין מורן לוי ודניאל כפיר, ועניינכם יטופל במסירות וללא פשרות. אנו מתמחים בניהול ופתרון של תיקי הגירה מורכבים הן בפני רשות האוכלוסין והן בפני בתי המשפט בכלל ובית הדין לעררים בפרט- החל מהגשת הבקשה, ערר פנימי תוך 21 ימים ועד לניהול התיקים בפני הערכאות השיפוטיות הרלוונטיות.