מן התקשורת

זכאות לאזרחות ישראלית

זכאות ובקשה לאזרחות ישראלית

סעיף 5 לחוק האזרחות, תשי"ב-1952, שכותרתו "התאזרחות" מונה בסעיף-קטן א' שישה תנאים שהתקיימותם מזכה באפשרות להתאזרח בישראל,– למעט התנאי הנקוב בס"'ק א'(6), שעניינו: "ויתר על…
ויזה ואזרחות לאריתראים

ויזה ואזרחות לאריתראים

לאחרונה קבע בית המשפט המחוזי כי ניתן להעניק מעמד של פליטות- ויזה ומעמד לאזרחים אריתראים המצויים בישראל בהתאם נקודת המוצא הנורמטיבית המצויה באמנת הפליטים משנת…
הזכות לקבל מעמד ואזרחות ישראלית

הזכות לקבל מעמד ואזרחות ישראלית

סעיף 5 חוק האזרחות, תשי"ב-1952, שכותרתו "התאזרחות" מונה בסעיף-קטן א' שישה תנאים שהתקיימותם מזכה באפשרות להתאזרח בישראל,– למעט התנאי הנקוב בס"'ק א'(6), שעניינו: "ויתר על…