מן התקשורת

ייצוג פליטים

עו"ד איחוד משפחות

כידוע, מי שאיננו אזרח ישראלי ואף איננו עולה, כמשמעותו של הביטוי בחוק השבות, תש"י-1950, יהיו כניסתו לישראל וישיבתו בה על פי אשרה ורשיון ישיבה ועל…
עורך דין דיני הגירה

בתי הדין לאוכלוסין והגירה

בתי הדין לאוכלוסין והגירה במשרד המשפטים פועלים כערכאות עררים וערעורים  על החלטות שהתקבלו על ידי רשות האוכלוסין וההגירה או על ידי משרד הפנים לרבות אך…
שחרור תושבים זרים ממאסר

עו"ד העסקת עובדים זרים ללא היתר

מה צפוי למעסיק עובדים זרים שלא כדין וללא ביטוח רפואי, עבירות לפי סעיפים 2(א)(1), 2(א)(2), 1ד' ו-2(ב)(3) לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 (להלן: החוק), וכיצד ניתן…