מדיניות הכניסה לישראל בתקופת וירוס הקורונה

התפרצות וירוס הקורונה ברחבי העולם הובילה את מדינות העולם לשקול מחדש את מדיניות הכניסה אליהן ולגבש החלטות אשר תכליתן להגן על בריאות התושבים.

בישראל, משרד הפנים מאשר כניסת מבקרים במקרים חריגים ותוך הנחיות מפורטות שכוללות: חתימה על טופס התחייבות לבידוד של 14 יום ממועד הכניסה לארץ ואיסור יציאה מהארץ לאזרחים זרים לפני תום תקופת הבידוד; אישור מקדים לנכנסים לישראל מרשות האוכלוסין וההגירה; הצגת ביטוח בריאות תקף אשר כולל סעיף המכסה את מחלת הקורונה. יש לציין כי מקום בו אין התאמה בין ההקלות המפורטות לנהלי הרשות, ההחלטה הקובעת תהא בהתאם לנהלי הרשות.

רשימת המקרים החריגים המורשים בכניסה לישראל

 1. זר/זרה הנשואים לאזרח/ית ישראל/ית או לתושב/ת קבע אשר אינם בהליך מדורג, לרבות ילדיהם הקטינים, אשר עומדים בתנאים מצטברים הכוללים רישום נישואיהם במרשם האוכלוסין; הוכחה כי מרכז החיים של בני הזוג בשנה שקדמה להגשת הבקשה לכניסה לישראל או במהלך שנת 2019 הנם בישראל; שהות רציפה של 180 יום בישראל עבור האזרח/ית הישראל/ית או התושב/ת ושל לפחות 90 ימים עבור בן/בת הזוג הזר/ה; במידה ושני בני הזוג מתגוררים מחוץ לישראל והזר/ה ביקר/ה בישראל במהלך שלוש השנים אשר קדמו להגשת הבקשה, יש להגיש את הבקשה כנדרש ולאחר אישורה, תותר כניסת הזר/ה לישראל.
 2. אזרחים זרים אשר שוהים בחו"ל ועבורם הוגשה בקשה לקשר זוגי על ידי ישראלי/ה או תושב/ת קבע בהתאם להליך המדורג.
 3. תותר כניסתם של בני/בנות זוג זרים הנשואים לישראלים אשר נמצאים בהליך המדורג, לרבות ילדיהם הקטינים, מכוח ההליך המדורג.
 4. כניסת ילדים קטינים בעלי דרכון זר אשר חיים בחו"ל, כאשר אחד ההורים הנו אזרח ישראלי וחי בארץ, וההורה השני הנו אזרח זר שחי במדינה אחרת – תאושר לאחר הצגת תעודת לידה חתומה ומאומתת כדין וחתימת ההורה הזר בפני הקונסול המקומי על מכתב הסכמה לנסיעתם של הקטינים לישראל.
 5. במקרה של תלמידים זרים המבקשים להתחיל את שנת הלימודים תשפ"א בישראל, על מוסד הלימודים לקבל אישור ממשרד הבריאות. רשות האוכלוסין וההגירה אמונה על משלוח הפנייה למוסדות אשר קולטים תלמידים זרים. כמו כן, על מוסד הלימודים להוכיח עמידה בתנאי הבידוד שקבע משרד הבריאות ולקבל אישור לכך, שיועבר על ידי מוסד הלימודים לידי התלמיד.
 6. תלמידי ישיבה בגירים, ותיקים וחדשים, אשר מעוניינים להתחיל את לימודיהם, יפנו באמצעות הישיבה בה לומדים בלבד.
 7. משתתפי "מסע" בגירים, אשר נמצאים בחו"ל ומעוניינים להתחיל את התכנית בישראל יפנו באמצעות מנהלת "מסע" בלבד.
 8. כניסת מומחים חדשים, המוגדרים כנדרשים לתשתיות לאומיות ו/או רציפות תפקודית של המשק תאושר בכפוף להמלצת המשרד הממשלתי המתאים ובאישור מנהל העובדים הזרים ברשות האוכלוסין וההגירה. תותר כניסתם של מומחים בעלי רישיון עבודה תקף ואשרת כניסה חוזרת, אשר יצאו מישראל ומבקשים לשוב אליה. הדבר אינו תקף לגבי שפים.
 9. תאושר בקשתם של מומחים זרים בעלי היתר לשנה אשר מעוניינים לטוס עם בני משפחותיהם לחופשת מולדת ולשוב לישראל. על המומחה עצמו להגיש את הבקשה.
 10. כניסת אמנים, אנשי תרבות וספורטאים תאושר בכפוף להמלצת משרד התרבות והספורט, ותוגש על ידי הגוף המזמין.
 11. בקשת מתנדבים בתחום הרווחה להיכנס לישראל תטופל על ידי הארגון המזמין אשר יפנה למשרד הממשלתי המתאים לקבלת המלצה לכניסת המתנדבים.
 12. פניות בעניין תיירות מרפא תוגשנה על ידי מנהל בית החולים הרלוונטי למשרד הבריאות.
 13. הגעה לחתונה של אזרחים ישראלים שמרכז חייהם בישראל כדין תאושר לבן/בת הזוג הזרים ולקרובי משפחה מקרבה ראשונה וילדיהם עד גיל שנה. כמו כן, תאושר הגעתם של סבים וסבתות של החתן והכלה.
 14. הגעה לבר/בת מצווה של אזרח/ית ישראלי/ת תאושר לקרובי משפחה מדרגה ראשונה וכן לילדיהם עד גיל שנה. כמו כן, תאושר הגעת הסבים והסבתות.
 15. הגעת סבים וסבתות ללידת נכד/ה חדש/ה, כחודש טרם מועד הלידה המשוער ועד חודש לאחר תאריך הלידה.
 16. הגעה ללוויה הנערכת בישראל תאושר לבני משפחה מקרבה ראשונה ובני/בנות זוגם בלבד.
 17. הגעה לביקור של חייל/ת בודד/ה תאושר לבני זוג, הורים ואחים.
 18. הורים ואחים/אחיות של מתנדבי השירות הלאומי יוכלו להגיש בקשה לביקור.