כניסת עובדים זרים ויזות ואשרות

קבלת אשרות וויזות לעובדים זרים אינה דבר של מה בכך וזאת לנוכח מדיניות הגירה נוקשה של מדינת ישראל-שר הפנים- משרד הפנים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה, ואולם בפועל בישראל שוהים המון עובדים זרים כדין וכאלו שלא. משרדנו מעניק שירות משפטי בענייני עובדים זרים בעל עניין משפטי שנובע כתוצאה מהעסקתם, בקשות מקלט ופליט לעובדים זרים, מתן מענה וייצוג משפטי של מעסיקים שהוגשו כנגדם כתבי אישום בגין העסקת עובדים זרים שלא כחוק, הסדרת מעמד של בני זוג זרים של ישראלים ועוד.

 

המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לגבי כניסת עובדים זרים לישראל

המסגרת הנורמטיבית הרלוונטית לגבי הכניסה לישראל של זרים קבועה בחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952, חוק שמסגרתו ותכולתו פורשה בהרחבה על ידי בית המשפט וההלכה הקובעת כי למשרד הפנים על ידי רשות האוכלוסין וההגירה שיקול דעת רחב, בכל דיני הכניסה ומתן אשרות ומעמד לעובדים זרים בישראל. דוגמא לכך היא הסדרת מעמד של  בן זוג זר של ישראלי שאינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח הקשר הזוגי המתקיים עם האזרח הישראלי, אלא ההחלטה זו מסורה לשיקול דעת הרשות במסגרת סמכויותיו. יחד עם זאת הזכות של אזרח ישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת אלא היא יחסית, ובמסגרתה בן הזוג הזר אינו זכאי אוטומטית לאזרחות ישראלית מכוח הקשר הזוגי, דוגמא מובהקת להיקף שיקול הדעת לשר הפנים במתן אשרות וויזות לעובדים זרים.

 

קצת על בתי הדין להגירה ועובדים זרים

בית הדין לעררים הינו ערכאה ייחודית ומקצועית, שהוקם ופועל כבעל כידע, כניסיון וכמומחיות בתחום עיסוקו, אשר לו הסמכות לדון במרבית הנושאים הנוגעים לכניסה לישראל לפי חוק הכניסה לישראל- והוא דן בכל ענייני ההגירה לישראל בעניינם של עובדים זרים, הסדרת מעמד, ערעורים על החלטות סירוב של משרד הפנים ועוד.

 

ייצוג משפטי על ידי עורכי דין המומחים לדיני עובדים זרים

כאמור לעיל לנוכח קשיים רבים במתן מעמד לעובדים זרים נוכח מדיניות הגירה נוקשה של רשות האוכלוסים והגירה, מומלץ ואף כדאי לפנות לעורכי דין המומחים בדיני הגירה ומשרד הפנים בכלל ודיני עובדים זרים בפרט. עורכי הדין ממשרדנו ייתנו לכם ייעוץ ראשוני החל בניהול והערכת קבלת סיכויי האשרה המיוחלת ועד לתקיפה וערעורים של החלטות סירוב של משרד הפנים.

 

ניתן לקבוע פגישת ייעוץ ללא עלות