ייצוג וסיוע משפטי למעסיקים

ייצוג בפלילים כנגד מעסיקי עובדים זרים שהוגש נגדם כתב אישום

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב 1952 – מעביד שהעסיק עובד שהוא תושב זר שאינו רשאי לעבוד בישראל או מתווך כח אדם שתיווך בקשר להעסקתו של עובד זר כאמור, דינו שנתיים מאסר או קנס.

מדוע העסקת זר נחשבת עבירה מסוכנת

במידה וזומנת לחקירה בנושא העסקת עובד זר או הוגש נגדך כתב אישום אתה זקוק לעורך דין מנוסה שייסע לך בניהול ההליך  נגדך, שכן המדובר בעבירה שתוצאתה יכולה להיות חמורה מאוד עבורך הכוללות כאפשרות סבירה לחלוטין גם רישום פלילי או במקרים מסוימים אף שהייה מאחורי סורג ובריח. משרדנו מספק ייעוץ וייצוג משפטי לחשודים ונאשמים בהעסקת עובדים זרים והפרת זכויותיהם.