יחידת הטיפול במבקשי מקלט – RSD

היחידה מטעם רשות האוכלוסין וההגירה-משרד הפנים, המטפלת בבקשות של מבקשי מקלט מדיני,  פליטים ומסתננים נקראת גם יחידת  RSD.

בבואה של היחידה לבחון בקשת מקלט מדיני בישראל עלייה ליתן משקל לסכנה הממשית לחיי המבקש בארץ מוצאו שכן עליו הנטל להוכיח פחד מבוסס היטב מפני רדיפה שלטונית בארץ מוצאו ועוד.

על פי אתר משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה "היחידה מטפלת בבקשות של מבקשי מקלט מדיני בישראל, תוך שמירה על כבודם וזכויותיהם" של מבקשי המקלט בישראל.

"היחידה מהווה גוף מוכר ומוסמך לטיפול במסתננים מחוסרי זהות ובנוסף משמשת כגורם מייעץ למנכ"ל הרשות ולראש מינהל אכיפה וזרים בתהליכי קבלת החלטות"

יחידת הטיפול במבקשי מקלט – RSD פועל בהתאם לאמנת הפליטים משנת 1591  והפרוטוקול שלה משנת 1591 המסייעים בהגנה על מבקשי מקלט מדיני בישראל ובעולם. האמנה אושרה על ידי מדינת ישראל וקובעת מהן הזכויות של פליטים ומהן החובות החלות על 141 המדינות שהצטרפו לאמנה.

כתובת יחידת הטיפול במבקשי מקלט – RSD הינה ברחוב ישראל זמורה 1, לוד.

כתובת מייל היחידה, הינו- rsd_pniot@piba.gov.il