זיכוי מעבירה השל עסקת עובדים זרים שלא כדין

האם ניתן לזכות מין הדין, מעסיק מעבירה של העסקת עובדים זרים שלא כדין וללא היתר, גם אם המעסיק ידע כי הוא עובר עבירה פלילית, היינו ידע כי הוא מעסיק עובדים זרים ללא היתר, והתקיימו בניהם יחסי עובד מעבי? התשובה לכל תמונה בחומר הראיות שנאסף וקיים בתיק ובחינה ראייתית של אופן השגת הראיות על ידי רשות האוכלוסין וההגירה.

כך למשל, מעקב אקראי שלא כדין של פקח אכיפה של הרשות אחר אישה שהילכה לתומה ברחוב, ושהחשד היחיד בעניינה, היה היותה "בעלת חזות אסיאתית", יכול ויביא את בית המשפט לפסול את הראיה ולזכות את המעסיק מין הדין, "גם אם התיק כנגדו תפור"

תוצאות של ראיה פסולה שהושגה על ידי הרשות

אומנם, אין בעצם השגתה של ראיה שלא כדין, כדי להביא באופן "אוטומטי" לפסילתה, אולם לבית המשפט יש שיקול דעת שיפוטי וסמכות לפסול ראיה פסולה. תפקיד הסנגור לשכנע את בית הדין כי משקל הפגם של הראיה שהושגה, חמור ועל כן יש לפסול את ראיה בהתחשב באופן השגתה ובחינת מכלול הנסיבות בתיק החקירה  ונגזרת לכך היא זיכוי מין הדין של המעסיק.

ייצוג משפטי

חשוב להדגיש כי אם אתם חשודים בהעסקת עובדים זרים ללא היתר, ישנה חשיבות  עליונה לקבלת ייעוץ משפטי לפני החקירה, ייעוץ שיכול לגזור את גורל התיק בעניינכם ואם כבר מסרתם גרסה יש לנהל את התיק בזהירות המתבקשת בהתאם לחומר הראיות הקיים ולפי כך לבנות את קו ההגנה במשפט.

פנו עוד היום לתיאום פגישה ללא עלות לעו"ד מורן לוי ודניאל  המומחה בייצוג מעסיקים שהוגשו כנגדם כתבי אישום בגין עסקת עובדים זרים ללא היתר.