ויזה לידועים בציבור/חיים משותפים

מדיניות ההגירה בישראל היא שניתן להסדיר מעמד לבני זוג זרים של ישראלים גם אם אינם נשואים ובתנאי שהם ידועים בציבור וחיים תחת קורת גג אחת, מכוח נוהל 5.2.0009 "נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין" של רשות האוכלוסין וההגירה.

תכלית נוהל חיים משותפים

הנוהל האמור קובע את אופן הטיפול בהסדרת מעמדם של בני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו המין, המקיימים חיים משותפים ללא נישואין, כדלקמן: "הסדרת מעמד בישראל לבן/ת זוג זר/ה כידוע בציבור של ישראלי בהתאם לנהלי הרשות (רשות האוכלוסין וההגירה, ח.ב.), מטרתה מתן אפשרות לבני הזוג לקיים יחד תא משפחתי כן, אמיתי, בלעדי וייחודי לשהות בישראל לצד בן/ת הזוג. יודגש כי זכותו של הישראלי לחיי משפחה אינה זכות מוחלטת וכי בן הזוג הזר אינו זכאי אוטומטית למעמד בישראל, אלא בכפוף להוראות נוהל זה."  

כניסה לישראל

בטרם יחל תהליך הסדרת המעמד, בן או בת הזוג יקבלו אשרת כניסה של תייר לישראל (ברישיון ב/2) ולאחר מכן, בעמידה בתנאי סף של משרד הפנים, תאושר בקשה למתן מעמד בישראל מכוח ידועים בציבור כבני זוג.

ראיונות כנות קשר/ ריאיון זוגי

על בני הזוג לקיים ריאיון זוגי וככל שבראיון שיערך לבני הזוג בלשכה המטפלת "יתגלו סתירות מהותיות ואי דיוקים" כאשר הבתירות אינן מאפיינות קשר זוגי יידחו את הבקשה, לכן חשוב מאוד להיות ערוכים לריאיון מכריע זה.

סמכות משרד הפנים לתת ויזה של ידועים בציבור

לשר הפנים נתון שיקול דעת רחב למנוע מזרים להשתקע בה או אפילו להיכנס לתחומה כתיירים. עקרון זה מקובל במדינות הדמוקרטיות המודרניות ויש בו משום ביטוי לריבונותה המוחלטת של המדינה, כלומר אין זר  שאיננו אזרח או תושב המדינה, זכות קנויה לבוא בשעריה, בין כתייר ובין כתושב ראו והשוו בג"ץ 482/71 קלרק נ' שר הפנים, פ"ד כז(1) 113, 117 (1972); בג"ץ 740/87 בנטלי נ' שר הפנים, פ"ד מב(1) 443 (1988); בג"ץ 4156/01 דימיטריוב נ' שר הפנים, פ"ד נו(6) 289, 293 (2002)).

 

ייצוג משפטי על ידי עו"ד לענייני ויזה לבני זוג

פנייה לעו"ד בייצוג וקבלת ויזה מכוח חיים משותפים, תסייע לכם בהכנת הבקשה ועריכת המסמכים תוך ליווי משפטי הוליסטי, צמוד ועד לקבלת הויזה המיוחלת, גם במקרים של דחיית הבקשה והגשת  ערר פנימי, הגשת בקשות אימתי שבן הזוג שוהה בלתי חוקי בישראל, וערר הגשת ערר לבית הדין לעררים.

פנו עוד היום לפגישת ייעוץ ללא עלות