ויזה לבני זוג מעורבים

חוק הכניסה לישראל קובע כי לאזרחים ולתושבי קבע ישראלים, קיימת הזכות להקים תא משפחתי עם בן זוג ממדינה אחרת, היינו בן זוג זר, גם אם בני הזוג אינם נשואים, כאשר אלו מקיימים תא משפחתי על בסיס חיים משותפים בהיעדר נשואים, רוצה לומר בני זוג מעורבים לרבות בני זוג מאותי מין, שרוצים לחיות תחת קורת גג אחת בישראל.

  הגשת בקשה להסדרת מעמד לבני זוג מעורבים

 הסדרת מעמד לבני זוג מעורבים תעשה תחילה על ידי הגשת בקשה לפתיחת הליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה, בבקשה מכוח חיים משותפים, הבסיס החוקי והנורמטיבי הוא שהסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי הוא טעם הומניטרי מובהק במסגרת זכות ליסוד לבניית תא משפחתי וחיי משפחה, זכות הכוללת בחובה את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה, גם אם הוא בן זוג זר.

המעמד של בן הזוג הזר כאשר בני הזוג נשואים

 

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי- הוא הנוהל הרלוונטי של רשות האוכלוסין וההגירה לפיו ייבחנו יטופלו בקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח או תושב ישראלי המקיימים חיים משותפים ללא נישואין לרבות בני זוג מאותו מין שלא נישאו.

 

לאחר אישור הבקשה

 

במידה והבקשה מתקבלת, המשך הטיפול בתיק  עובר לטיפול במסגרת של "ההליך המדורג" של בני זוג שאינם נשואים ובן הזוג הזר יקבל תחילה ויזת עבודה, מסוג רישיון ב/1 ולאחר מכן יכול וישודרג מעמדו למעמד רישיון ישיבת ארעי מסוג א/5 ,והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם להליך המדורג וזאת עד למתן מעמד של תושב קבע.

 

קשיים בהסדרת המעמד

לכאורה הסדרת מעמד וקבלת ויזה של זוגות מעורבים שאינם נשואים במסגרת בקשה להליך המדורג הינו עניין טכני שאינו מורכב, אולם, לא כך הדבר בפועל ולרוב נתקלים בני הזוג המעורבים בהרמת גבה של פקידים שמרנים כאלו ואחרים ואף במכשולים ומחסומים בירוקרטיים ועד כדי דחיית הבקשה להסדרת מעמד במסגרת ההליך המדורג והוצאת צווי הרחקה לבן הזוג הזר. כך ממש.

 

ייצוג משפטי על ידי עורכי דין מומחים להגירה ומשרד הפנים

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם לייצוג משפטי בבקשה של בני זוג מעובים למתן ויזה והסדרת מעמד לבני הזוג הזר, ישנו חשיבות מהמעלה הראשונה-  ליווי משפטי על ידי של  עורכי דין  המכירים את חוק הכניסה לישראל על בוריו. פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק בכלל וייצוג משפטי להסדרת מעמד לבני זוג מעורבים בפרט.