ויזה והסדרת מעמד לקטין זר בישראל

בן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי  ראשי לבקש שתוענק אזרחות גם לקטין נלווה מקשר זוגי קודם לפי סעיף 8 לחוק האזרחות, התשי"ב-1952, אולם הזכות אינה אוטומטית ויש לעמוד במספר תנאים על מנת לאזרח את הקטין ולהסדיר את מעמדו. שונים הם הדברים בתכלית כאשר מדובר על בני זוג שאינם נשואים ומקיימים הליך מכוח חיים משותפים. אם כן, מה עושים?

לצורך קבלת מעמד בישראל לקטין זר נלווה של בן הזוג הזר, בשני המקרים שהוצגו לעיל, יש להציג את עמדת ההורה השני של הקטין בהתאם לסעיף 8(ב) לחוק הדורש אי התנגדות של ההורה האחר על מנת למנוע את התאזרחות הקטין. ודוק, סעיף 8(ב) קובע כי "לא תוקנה לקטין אזרחות לפי סעיף קטן (א) אם הצהיר אחד ההורים שאין ברצונו שהקטין יהיה אזרח ישראלי", ואילו מסעיף 8(א) עולה שקטין יקבל אזרחות רק אם וכאשר הורהו יקבל אזרחות, משהשלים את ההליך המדורג, ולא לפני כן.

 

סעיף 8(א) – "התאזרחותו של אדם"

 

"התאזרחותו של אדם" בסעיף 8(א) מכוונת למועד שבו קיבל ההורה מעמד של אזרח בישראל. על כן זכאותו של הקטין לקבל מעמד של אזרח קמה רק לאחר שהליך ההתאזרחות של ההורה, היינו ההליך המדורג הושלם בהצלחה.

 

צירוף קטין נלווה לבני זוג שאינם נשואים

 

במקרה כזה פני בדברים שונים לחלוטין היות ונהלי משרד הפנים אינה מכירים במתן מעמד לקטין נלווה לבני זוג שאינם נשואים להבדיל מבני זוג נשואים שאז בהיעדר התנגדות ההורה השני נהיר שהקטין יקבל מעמד. אולם הדעת אינה יכולה לקבל מצב אבסורדי זה ועל כן עומד הזכות לבן הזוג הזר שמקיים חיים משותפים עם אזרח ישראל להגיש בקשה הומניטרית לצורך קבלת מעמד לקטין.

 

פנייה וקבלת ייצוג משפטי

ייצוג משפטי על ידי עו"ד להליך המדורג תסייע לכם בגיבוש אסטרטגיה נכונה לצורך הגשת בקשה הומניטרית ועמידה בתנאים הרלוונטיים, הכל למען הסדרת המעמד של הקטין הנלווה, בין אם אתם נשואים ובין אם לאו.

 

פנו עוד היום לתיאום פגישה עם עורכי דין ממשרדנו, ללא עלות כספית.