הפסקת ההליך המדורג

הליך הסדרת מעמד בישראל של בני זוג זרים המקיימים חיי משפחה עם ישראלים אינו הליך פשוט בלשון המעטה לאור מדיניות ההגירה המוצהרת של מדינת ישראל בענייני הגירה ואוכלוסין בישראל. למשרד הפנים הסמכות להסדיר מעמד או גם להביא להפסקת ההליך המדורג ואיתו פירוק התא המשפחתי. כך ממש. מאמר זה יענה על השאלה כיצד ניתן להתמודד עם החלטת משרד הפנים להפסקת הליך מדורג שך בני זוג.

המסגרת המשפטית

ככל שמחליטה רשות האוכלוסין וההגירה על הפסקת תהליך המדורג עקב ספקות בנוגע לכנות הקשר, נהיר כי על הרשות לנהוג בזהירות רבה ולבחון את העניין שעומד בפניה באופן מעמיק בטרם תקבל החלטה אשר עלולה לפגוע בזכותם של בני הזוג לקיים חיי זוגיות ומשפחה בישראל. ודוק, אין מדובר על עניין של מה בכך אלא בזכות מהותית של בני הזוג. יפים לעניין זה דברים שנקבעו בעת"מ (חי') 40285-06-10, כדלקמן: "כאשר מחליט המשיב להפסיק הליך מדורג שכבר היה מצוי בעיצומו, אין די בספק קל בנוגע לכנות הקשר בין בני זוג. ככל שההליך כבר נמשך זמן רב יותר ולכאורה התעצמה זכאות בני הזוג להכרה בקשר בניהם, כך גם נדרש כי הספק שמעלה המשיב יהיה מבוסס על ראיות מינהליות בעלות עצמה רבה יותר."

כאמור החלטה של הפסקת הליל מדורג בעניינם של בני זוג נשואים או ידועים בציבור  היא החלטה רבת השלכות היות שיש בה, ככל שהמדובר בהחלטה שגויה, כדי להפריד בין בני זוג ועל כן הרשות צריכה ואף חייבת לקיים בדיקות מעמיקות של כנות הקשר הזוגי ואף  לקיים בדיקות לקיום מרכז חיים משותף בישראל, ועליה מוטלת החובה לקיים בדיקות אלו בדרך הוגנת, מבלי לפגוע מעבר לנדרש בזכות לחיי משפחה, בחינה זו נדרשת להתבסס על תשתית ראייתית הולמת, להיערך בזמן סביר ולהיות הוגנת, כך נקבע לא אחת בפסיקת בית המשפט ובבתי הדין לעררים.

 

הגינות בקבלת  החלטה

הסדרת מעמד של בני זוג נשואים מתנהל במשך 5 שנים ואילו בעניינם של בני זוג שאינם נשואים מכוח הליך של חיים משותפים ההליך יכול להימשך עד ל-9 שנים ואחת התכליות החשובות של דיני הגירה בישראל, להם כפוף משרד הפנים היא הבטחת תקינות ההליך המנהלי והחלטה שהיא תוצאה של הליך בלתי תקין תפסל על ידי בית המשפט או בתי הדין לעררים. היינו, החלטה מינהלית צריכה להתקבל בדרך שתבטיח ביסוס עובדתי, הפעלת שיקול דעת ושקיפות וקיום הגינות בקבלת החלטה.

 

ייצוג על ידי עו"ד בהפסקת הליך מדורג

ככל שאתם מקיימים קשר זוגי כנה ואמיתי, נהיר כי החלטה להפסקת ההליך המדורג בעניינכם היא הרת גורל ומשמעותה אחת היא- פירוק התא המשפחתי. פנייה לעו"ד במצב זה יכולה להבטיח את איתנות קיומו של התא המשפחתי על ידי ייצוג משפטי ללא פשרות נגד משרד הפנים במלחמה להשיב לכם לבן או בת הזוג את המעמד בישראל.

פנו עוד היום לפגישה עם עו"ד לענייני הגירה ממשרדנו ללא עלות.