העסקת עובד זר ללא היתר

על פי פרסום באתר רשות האוכלוסין וההגירה, "העסקת עובד זר ללא היתר היא עבירה פלילית שעונשה קנס כספי ואף מאסר" ועוד פורסם כי, על העסקת עובד זר ללא היתר, ייתכנו רכיבים ענישה נוספים, כגון:

 

קנסות מינהליים על העסקת עובד זר :

בסכום הנע בין 5000 ₪ ל- 10,000 ₪ בגין כל עובד שהועסק שלא כדין, וקנס בגין כל עבירה נוספת על החוק.

 

ענישה פלילית:

העסקת עובד זר שלא כדין – מאסר שנה או קנס של עד 104,400 ₪

 

אי החזקת מסמכים או אי מסירת פירוט שכר וניכויים

מאסר שנה או קנס של עד 52,200 ₪

 

הפרת ההוראות בקשר לחוזה עבודה

ביטוח רפואי, מגורים הולמים או ניכוי משכרו של העובד מעל למותר- מאסר שנה או קנס של 104,400 ₪

 

תיווך שלא כדין

של עובד זר או של פגיעה בתנאי עבודתו של העובד הזר עקב תלונה- קנס של עד 52,200

 

כך למשל על פי פרסומים בעיתונות יותר ממחצית מכתבי האישום על העסקת עובד זר שאינו חוקי – במשקי הבית ומאז 2010 הוגשו אלפיי כתבי אישום בגין העסקת עובדים זרים ללא היתר ובניגוד לחוק.

 

יובהר כי, חוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 קובע כי מעסיק הוא גם אדם פרטי שמעסיק עובדים זרים ללא היתר גם במשק בית או בכל עבודה אחרת.

 

יחד עם זאת גם שנראה כי הכל אבוד, וגם אם נתפסתם על ידי יחידת האכיפה של רשות האוכלוסין וההגירה, מעסיקים עובד זר ללא היתר הרי שייעוץ וליווי משפטי  של המעסיק על ידי עורך דין המתמחה בהעסקת עובד זר ללא היתר, בטרם החקירה -בהליך של לפני הגשת כתב אישום וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים ישנה חשיבות עצומה, עד כדי הבאה לביטול כתב האישום, זיכוי מין הדין, ואף הקטנת הנזק והקנס הצפויים

 

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בענייני משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה בכלל ובטיפול בהעסקת עובד זר ללא היתר, בפרט.

המשרד ייצג מס' רב של תיקים מורכבים של העסקת עובד זר ללא היתר בהצלחה יתרה.