הסדרת מעמד- ההליך המדורג

 

בקשות למתן אזרחות של  בני זוג זרים הנשואים או ידועים בציבור לישראלים נעשות ונבחנות בהליך איטי עקב בצד אגודל.

הליך זה נבחן ומאושר על ידי רשות האוכלוסין וההגירה- משרד הפנים ונקרא "ההליך המדורג" לצורך קבלת מעמד בישראל.

 ההליך המדורג חל על בני זוג זרים של ישראלים הן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין, של רשות האוכלוסין וההגירה והן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי, של רשות האוכלוסין וההגירה אף הוא.

נתונים נוספים על ההליך המדורג לקבלת מעמד אזרחי לזרים שהינם בני זוג של ישראלים ניתן למצוא בקישור לאתר הכנסת

למען הסר ספק "ההליך המדורג" הוא ההליך הרלוונטי להסדרת מעמד לבני זוג זרים ואין להתבלבל בשמות אחרים שנקשרו להליך זה עם השנים, כגון: נוהל הסדרת מעמד לבן זוג זר‏, ויזה לבן זוג זר – אשרות כניסה לבני זוג זרים.

 

 ראו לעניין זה דברי בית המשפט העליון ב- עעמ 9168/11  פלוני ואח' נ' משרד הפנים – רשות האוכלוסין ההגירה ומעברי הגבול, כדלקמן:

"מאז 1996, מתן מעמד קבע לבן זוג זר של תושב ישראל במסגרת בקשה לאיחוד משפחות, התבצע על-פי נוהל של משרד הפנים, אשר נקרא "ההליך המדורג" או "המבחן המדורג" (נוהל רשות האוכלוסין וההגירה מס' 5.2.0011; ראו גם: בג"ץ 3648/97 סטמקה נ' שר הפנים, פ"ד נג(2) 728, 787-784 (1999); בג"ץ 2208/02 סלאמה נ' שר הפנים, פ"ד נו(5) 950, 955-954 (2002))."

יובהר כי, ניתן להגיש בקשה לפתיחת הליך של הסדרת מעמד-מכוח ההליך המדורג גם אם בן הזוג בישראל שוהה שלא כדין, אולם הטיפול בבקשה בפני רשויות ההגירה מסועף ומסובך ומומלץ להגיש את הבקשה בליווי עורך דין לענייני משרד הפנים והגירה.

הוראות החוק הרלוונטיות לעניין ההליך המדורג הן בין היתר לחוק האזרחות, התשי"ב-1952ו חוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952.

יודגש כי הזכות להקים משפחת בישראל במסגרת ההליך המדורג היא זכות יסוד של כל אזרח ותושב ישראלי חרף מדיניות הגירה נוקשה של משרד הפנים-רשות האוכלוסין וההגירה וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בטיפול ובייצוג בן/בת זוג זר במסגרת ההליך המדורג  ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוק על בוריו.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בדרישות החוק.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.