הסדרת מעמד בישראל תמונת מצב

קבלת מעמד בישראל תיתכן במספר מקרים בודדים, אחד המקרים הוא מעמד מכוח נישואים לזרים(פועל ניתן לקבל מעמד בישראל גם מכוח חיים משותפים ללא נישואים, אך התנאים שונים). מקרה שהיה, כך היה אזרח ישראלי, ובת זוגו אזרחית אוזבקיסטאן, הגישו בקשה למתן מעמד מכוח "נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים לרבות בני אותו מין" (נוהל 5.2.0009 להלן: נוהל ידועים בציבור). רשות האוכלוסין וההגירה דחתה את הבקשה בשל התרשמות שלילית מכנות הקשר שבין בני הזוג.

 

מה ניתן לעשות כאשר יש החלטת סירוב לקבלת מעמד

ככל שבני הזוג מאמינים כי מתקיים ביניהם קשר כן ואמיתי והם מנהלים משק בית משותף וחיים יחד כזוג נשוי, טוענים כי זכותו של אזרח היא להקים משפחה עם מי שיחפוץ בכך, הרי שלילתה של בקשהא למעמד צריכה להיות מטעמים כבדי משקל ומבוססים ממש. עם זאת על על פי פסיקת בית המשפט בישרל "הנחת המוצא שהוכרה בפסיקה היא, כי בשאלה אם להעניק לזר מעמד של תושב קבע בישראל – שהכרעתה נגזרת, בין היתר, ממדיניות ההגירה של המדינה – נתון לשר הפנים שיקול-דעת רחב; וההתערבות השיפוטית בהחלטות שר הפנים בנושא זה היא בהכרח מצומצמת."

ואולם עם זאת החלטות שר הפניות נתונות, ככל החלטה מנהלית, לביקורת שיפוטית , ועליו לקבוע כללים וקריטריונים להפעלת שיקול הדעת כראוי יפים לעניין זה דברי בית המשפט בבג"ץ 8093/03 סרגיי ארטמייב נ' משרד הפנים "אכן, שר הפנים הוא "שומר הסף" של המדינה. נמסרה לו הסמכות להעניק אשרות ורישיונות לישיבה בישראל. זו סמכות שבשיקול דעת. עליו להפעילה בסבירות, ככל סמכות שלטונית אחרת. טוב עשה כשקבע קריטריונים ברורים ואחידים לשם כך טוב עשה כשהותיר פתח להפעלת שיקול דעת חורג, במקרים המצדיקים זאת. אף הקריטריון הרלוונטי גופו – סביר הוא."

 

כמו כן חשוב לדעת שעצם שהנישואין כשלעצמם אינם מקנים זכאות אוטומטית לאזרחות, וסביר להניח שכינסת הזר לישראל עם תעודת נישואין ללא הגשת קשה להסדרת מעמד תחילה תסורב.

 

ייצוג משפטי על ידי משרדנו

הרשות בוחנת את כנות הקשר בין בני הזוג, בזכוכית מגדלת בהתבסס, בין היתר על הראיונות שהיא עורכת, כמו גם על ראיות מנהליות נוספות ועוד החלטת הרשות מתקבלת בסופו של יום  על התשתית העובדתית שמציגים בפניה בני הזוג על ידי תשובות לשאלות בראיונות, הצגת מסמכים, התנהלות והתרשמות כללית ועוד. תנו למשרדנו העוסק בהסדרת מעמד בניסיון רב להכין לכם את התשתית העובדתית הרצויה לצורך קבלת מעמד ביעילות וללא דיחוי ובכך תמנעו מעוגמת נפש. זכרו מדינת ישראל אינה "מדינת הגירה" ובקשות למתן מעמד נדחותחדשות לבקרים.

 

פנו עוד היום לפגישת ייעוץ ללא עלות וללא התחייבות