הסדרת מעמד בישראל לזכאי חוק השבות

בהתאם להוראות חוק השבות תש"י -1950 כל יהודי זכאי לעלות ארצה ולקבל תעודת עולה,

יהודי הינו "מי שנולד לאם יהודיה או שנתגייר והוא אינו בן דת אחרת".

זכויות אילו מוקנות גם לילד ולנכד של יהודי, לבן זוג של יהודי ולבן זוג של ילד ושל נכד של יהודי ובמקרים גם לנינו של יהודי ובני זוגם.

מי שנמצא בחו"ל מגיש את הבקשה לתעודת עולה בקונסוליה בארץ מגוריו ומי שנמצא בארץ מגיש את הבקשה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה במקום מגוריו.

כאמור לפי הוראות חוק האזרחות תעודת עולה מקנה זכות לקבלת אזרחות ישראלית כך צווה המחוקק בסעיף (א)2 לחוק האזרחות, התשי"ב -1952  "כל עולה לפי חוק השבות, תש"י-1950, יהיה לאזרח ישראלי מכוח שבות".

ישנם רבים שהינם זכאי שבות המחליטים להגיע לישראל לעבוד או ללמוד או לבחון אפשרות להשתקע בישראל כל זאת בטרם העליה והנם מוגדרים כ"זכאי חוק השבות". לאילו יש מספר אפשרויות לקבלת אשרה בישראל כדלקמן:

האפשרות הראשונה הנה קבלת אשרת תייר מסוג ב/2 אותה ניתן להאריך ובסוף התקופה קיימת זכות לשינוי מעמד ובקשה לעלייה כאשר הינו בישראל וללא צורך לצאת ממנה.

האפשרות השנייה הנה אשרת עבודה מסוג ב/2 אותה ניתן להאריך במשך מספר שנים שבסופה ניתן להגיש בקשה למעמד עולה ו/או קבלת תושבות ארעית.

האפשרות השלישית הנה אשרת סטודנט מסוג א/2 המוארכת בהתאם לתקופת הלימודים ואף קיימת אפשרות לעבוד מבלי לפגוע בלימודים שבסופה ניתן להגיש בקשה למעמד עולה.

האפשרות הרביעית הנה לאילו שבוחנים אפשרות להשתקע בישראל, האשרה הנה מסוג א/1 "בודק עלייה" האשרה ניתנת למספר שנים שבסופה ניתן להגיש בקשה למעמד עולה ו/או קבלת תושבות ארעית.

כאשר מדובר בסטודנטים ו/או בודקי עליה ניתן אף לקבל מעמד בישראל לבני זוגם וילדהים .

ההליך אל מול רשות ההגירה והאוכלוסין הינו לעיתים קשה ומורכב ורצוי להתייעץ בעו"ד אשר בקיא ברזי החוק והבירוקרטיה הישראלית.

ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים של "זכאי השבות"  פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק, המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.