תהליך הסדרת מעמד בישראל לבני זוג מאותו המין

ככל, לאזרחים ישראלים ולתושבי קבע ישראלים, קבע המחוקק כי להם קיימת הזכות להקים תא משפחתי עם בחיר ליבם, גם אם הוא תושב זר  וזאת על ידי הגשת בקשה לפתיחת הליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

ניתן לזהות תהליך מתמשך ועקבי של הגברת ההגנה המשפטית על זכויות להט"ב בישראל.

הגנה זו באה לידי ביטוי בשלושה מישורים: המישור הראשון הבסיסי ביותר עניינו בעצם ההיתר לקיים יחסי מין בין בני זוג מאותו מין.

המישור השני עניינו באיסור להפלות לרעה אדם, בשל נטייתו המינית.

המישור השלישי עניינו בהכרה משפטית בשותפים לחיים בני אותו המין כבני זוג והכרה בזכויות ובחובות הנגזרות ממעמד זה.

מדינת ישראל פוסעת לאותו כיוון של הכרה בשוויוניות, החל מחקיקת חו"י: כבוד האדם וחירותו, על כבודו של האדם, באשר הוא ובאשר נטיותיו המיניות, לכבוד כאדם מן היישוב. בית המשפט העליון, מפרש את חוק היסוד כמעניק בין היתר, שוויוניות בפני הרשויות."

קיימת כיום אפשרות להינשא במדינה זרה, ולאחר מכן להירשם בישראל כנשואים. בעקבות בג"ץ יוסי בן-ארי נגד מנהל האוכלוסין במשרד הפנים, מכיר משרד הפנים הישראלי בנישואים חד-מיניים שנערכו מחוץ לגבולותיה של ישראל, בדומה לנישואים אזרחיים הנערכים במדינה זרה. כמו-כן, זוגות חד-מיניים יכולים להיות מוגדרים כידועים בציבור, אשר כידוע, מעמדם החוקי דומה לזה של זוגות נשואים.

 

רקע כללי על ההליך המדורג בראי בית המשפט העליון בישראל

הבסיס למדיניות בעניין בקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת ההליך המדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה הוא בסיס הומניטרי הכולל בזכות לחיי משפחה, הכוללת את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה.

 

יפים לעניינו דברי בית המשפט הנכבד בעע"מ 4614/05 מדינת ישראל נ' אורן, כדלקמן: "ההכרה כי גם תא משפחתי שאינו מבוסס על קשר פורמאלי של נישואין ראוי להגנה ויש לאפשר לבני הזוג המרכיבים אותו לחיות יחדיו תוך המשך מגורים בארץ, ובלבד שמדובר בקשר אמיתי, כן ומבוסס. מדיניות זו נותנת ביטוי למחויבותה של המדינה לזכות לחיי משפחה, הכוללת את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה"

 

יחד עם זאת, ניתן להבחין בין שני מצבים של בקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת הליך מדורג .

 

מדיניות משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה מבחינה בין החלת ההליך המדורג בין בני זוג נשואים לבין החלת ההליך המדורג של בני זוג שאינם נשואים, היינו ידועים בציבור החיים חיים משותפים.

 

 

נעמוד קמעה על ההבדלים במעמד שיינתן לבין הזוג הזר.

 

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין להלן: "נוהל ידועים בציבור.

 

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין, הוא הנוהל הרלוונטי לענייננו שקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי או בעל  רשיון לישיבת קבע בישראל  המקיים חיים משותפים ללא נישואין וכן בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין.

 

לאחר אישור הבקשה להליך המדורג לידועים בציבור/חיים משותפים, יוענק לבן הזוג הזר, רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/.1 ובמידה שבן הזוג הישראלי הוא תושב קבע תקופת ההליך המדורג תהא 4 שנים ברישיון ב/1 ולאחריהן 5 שנים ברישיון לישיבת ארעי.

 

בתום התקופה המצטברת של ההליך המדורג הרלוונטי, באפשרות בני הזוג להגיש בקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע.

 

המעמד של בן הזוג הזר כאשר בני הזוג נשואים

 

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי- הוא הנוהל הרלוונטי לענייננו שקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל  המקיים חיים משותפים ללא נישואין וכן בני זוג מאותו מין שנישאו.

 

במידה והמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו רישיון ב/1 מכוח ההליך המדורג במסגרת חיים משותפים ישודרג מעמדו לרישיון ישיבת ארעי מסוג א/5 ,והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם

לאחר אישור הבקשה, למעט בבקשה של תושב אזור, יוענק למוזמן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5.

 

רישיון הארעי יינתן כל פעם לשנה אחת ועד לתקופה כוללת של 4 שנים ולאחר מכן ככל שבן הזוג הזר המוזמן יעמוד בכל תנאי ההתאזרחות על פי סעיף 7 לחוק האזרחות – יינתן מעמד של אזרחות.

 

לכאורה הסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת בקשה הליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה הינו עניין טכני שאינו מורכב, אולם, לא כך הדבר בפועל לרוב נתקלים בני הזוג במכשולים ומחסומים בירוקרטיים בפני פקידי ההגירה/משרד הפנים/רשות האולוסין וההגירה ועד כדי סגיאת הבקשה להליך המדורג והוצאת צווי הרחקה לבן הזוג הזר.

 

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בבקשה להחלת ההליך המדורג או כל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל   ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוק על בוריו.

 

ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים של בני הזוג בבקשה להחלת ההליך המדורג בעניינם.  פנייה למשרד לענייני הגירה עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק. המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.