הכרה באבהות לפי נוהל חו"ל

הסדרת מעמד לבן או בת זוג זרים החיים חיים משותפים ו/או נשואים לאזרח ישראלי מתבצעת אל מול רשות ההגירה והאוכלוסין

בהרבה מקרים בהם בת הזוג אשר אינה ישראלית, לא נמצאת בארץ ולבני הזוג ילדים משותפים, על מנת להכניס את בת הזוג והילדים לישראל נדרש פסק דין לאבהות של בית המשפט לענייני משפחה בישראל.

בתביעת אבהות רגילה האב האם והילד עושים בישראל בדיקה גנטית על מנת להוכיח שאכן האב הינו אבי הקטין.

השאלה העולה מה עושים כאשר בת הזוג והילד נמצאים בחו"ל וטרם אושרה כניסתם לישראל במסגרת ההליך המדורג.

לצורך כך אפשר המחוקק בתקנות המידע הגנטי לבימ"ש לענייני משפחה ליתן צו על נטילת הדגימה מחוץ לישראל.

בהתאם לכך פרסם משרד הבריאות את נוה"ל חו"ל לפיו הבדיקה תיעשה בשגרירות ו/או בקונסוליה של ישראל במדינת המוצא.

ערכת הבדיקה עצמה נשלחת ממעבדות מוסמכות בישראל לשגרירות ושם עורכים את הבדיקה ושולחים אותה חזרה לישראל.

בדרך זו ניתן לקבל פסק דין לאבהות גם כאשר האם והילד נמאים בחו"ל .

מטבע הדברים לאחר קבלת פסק הדין נסללת בעצם הדרך לקבל אישור כניסה לישראל לאם והילד במסגרת ההליך המדורג.

משרד עו"ד דניאל כפיר ומורן לוי, עורכי דין להגירה מתמחה במתן אשרת כניסה לישראל לבן או בת זוג ולילדים הנמצאים בחיים משותפים ו/או נשואים, הנכם מוזמנים לפנות אילינו לצורך הסבר ההליך וייצוג אל מול הרשויות בישראל כולל הגשת תביעת אבהות.