הזכות לעצירת טיסה וביטול הרחקה מישראל

על מנת לעכב הרחקה של תושב זר בנתב״ג יש להגיש באופן בהול בקשה למתן סעד זמני לפיו המבקש או המבקשת לא תורחק מהארץ ותשוחרר ממתקן המשמורת שנקרא גם מתקן יהלו״ם וזאת זאת, עד להכרעה בערעור שמוגש לבית הדין לעררים.

 

כיצד יש לפעול לביטול ההרחקה

 

בגדרי הדין החל, על המבקש סעד זמני בערעור מוטל הנטל להוכיח קיומם של שני תנאים מצטברים. הראשון – סיכויי הצלחת הליך הערעור, והשני – הטיית מאזן הנוחות את כף המאזניים לעבר היעתרות לבקשה (ראו מבין רבים: עע"ם 6754/13 שרסטה נ' משרד הפנים [נבו] (16.2.14)). תנאים אלו אינם נבחנים במנותק זה מזה, אלא על יסוד "מקבילית כוחות". משמע, ככל שסיכויי הערעור להתקבל גבוהים יותר, כך ניתן למעט בדרישת "מאזן הנוחות" ולהיפך.

 

 

מאזן הנוחות הוא השיקול המרכזי הנשקל בבקשות לסעד זמני וחייבים לבססטענות בהקשר לנזק שעלול להיגרם לנבקש לכאורה ככל שישוב למדינת המוצא או אף למקום המגורים בארצו ידוע כי הנזק הכרוך בדחיית בקשה למתן סעד זמני של מניעת הרחקה מהארץ אינו בלתי הפיך.

 

ככל שיתקבלו הערעור או הבקשה להסדרת מעמד, המבקש יוכל לשוב לישראל. יפים לענייננו הדברים שנקבעו בהקשר דומה של בקשה לסעד זמני ב- עע"ם 7094/12 דויטשוילי נ' מדינת ישראל [נבו] (13.1.2013), כך:  "הנטל על המבקשים אף כבד במיוחד, הן נוכח אופי הבקשה שלפני (סעד זמני בערעור…והן בשל השיקול שהמבקשת-החוטאת לא תצא נשכרת מכניסתה שלא כדין לארץ…אשר למאזן הנוחות, ברי כי הרחקתו  של אדם מן הארץ אינה דבר של מה בכך. עם זאת, הנזק העלול להיגרם כתוצאה מדחיית הבקשה למניעת הליכי ההרחקה מן הארץ בשלב הערעור אינו בלתי הפיך, שכן ככל שיתקבל הערעור תוכל המבקשת לשוב ולהיכנס כדין לישראל… יש לזכור כי במקבילית כוחות עסקינן, ומבחני סיכויי הערעור ומאזן הנוחות הם מבחנים מצטברים, ועל כן, חרף הקושי הטמון בהרחקת אדם מן הארץ, אין בכך כדי לרפא את סיכויי הערעור הנמוכים".

 

ייצוג משפטי 24/7

כאמור לעיל יש לפעול באופן בהול לצורך עצירת הטיסה וההרחקה על ידי הגשת ערר ובקשה לצו זמני לביטול ההרחקה- משרדנו מעניק שירות 24/7 ועורך דין הגירה ממשרדנו יגיע לנתב״ג בכל שעה על מנת להיפגדש עם המורחק לצורך הגשת הערר