ההבדלים בהליך המדורג בין ידועים בציבור/חיים משותפים לבין נשואים

ככל, לאזרחים ישראלים ולתושבי קבע ישראלים, קבע המחוקק כי להם קיימת הזכות להקים תא משפחתי עם בחיר ליבם, גם אם הוא תושב זר   וזאת על ידי הגשת בקשה לפתיחת הליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

 

רקע כללי על ההליך המדורג בראי בית המשפט העליון בישראל

הבסיס למדיניות בעניין בקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת ההליך המדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה הוא בסיס הומניטרי הכולל בזכות לחיי משפחה, הכוללת את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה.

 

יפים לעניינו דברי בית המשפט הנכבד בעע"מ 4614/05 מדינת ישראל נ' אורן, כדלקמן: "ההכרה כי גם תא משפחתי שאינו מבוסס על קשר פורמאלי של נישואין ראוי להגנה ויש לאפשר לבני הזוג המרכיבים אותו לחיות יחדיו תוך המשך מגורים בארץ, ובלבד שמדובר בקשר אמיתי, כן ומבוסס. מדיניות זו נותנת ביטוי למחויבותה של המדינה לזכות לחיי משפחה, הכוללת את זכותו של הפרט לבחור את בן זוגו ולהקים עימו משפחה"

יחד עם זאת, ניתן להבחין בין שני מצבים של בקשה להסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת הליך מדורג .

מדיניות משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה מבחינה בין החלת ההליך המדורג בין בני זוג נשואים לבין החלת ההליך המדורג של בני זוג שאינם נשואים, היינו ידועים בציבור החיים חיים משותפים.

נעמוד קמעה על ההבדלים במעמד שיינתן לבין הזוג הזר.

המעמד של בן הזוג הזר מכוח ידועים בציבור/חיים משותפים

נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין, הוא הנוהל הרלוונטי לענייננו שקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי או בעל ירשיון לישיבת קבע בישראל  המקיים חיים משותפים ללא נישואין וכן בני זוג מאותו מין שנישאו או שמקיימים חיים משותפים ללא נישואין.

לאחר אישור הבקשה להליך המדורג לידועים בציבור/חיים משותפים, יוענק לבן הזוג הזר, רישיון ישיבה ועבודה מסוג ב/.1 ובמידה שבן הזוג הישראלי הוא תושב קבע תקופת ההליך המדורג תהא 4 שנים ברישיון ב/1 ולאחריהן 5 שנים ברישיון לישיבת ארעי.

ככל ובני הזוג נישאו בנישואי  אל סלבדור, תקופת ההליך המדורג תהא שנתיים ברישיון ב/1 ולאחריהן 4 שנים ברישיון לישיבת ארעי מסוג א/5 .

בתום התקופה המצטברת של ההליך המדורג הרלוונטי, באפשרות בני הזוג להגיש בקשה לקבלת רישיון לישיבת קבע.

המעמד של בן הזוג הזר כאשר בני הזוג נשואים

נוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי- הוא הנוהל הרלוונטי לענייננו שקובע את אופן הטיפול בבקשות למתן מעמד לבן זוג זר של אזרח ישראלי או בעל רישיון לישיבת קבע בישראל  המקיים חיים משותפים ללא נישואין וכן בני זוג מאותו מין שנישאו.

במידה והמוזמן עובר להליך המדורג של בני זוג נשואים כאשר ברשותו רישיון ב/1 מכוח ההליך המדורג במסגרת חיים משותפים ישודרג מעמדו לרישיון ישיבת ארעי מסוג א/5 ,והמשך הטיפול בו יהיה בהתאם

לאחר אישור הבקשה, למעט בבקשה של תושב אזור, יוענק למוזמן רישיון לישיבת ארעי מסוג א/5.

רישיון הארעי יינתן כל פעם לשנה אחת ועד לתקופה כוללת של 4 שנים ולאחר מכן ככל שבן הזוג הזר המוזמן יעמוד בכל תנאי ההתאזרחות על פי סעיף 7 לחוק האזרחות – יינתן מעמד של אזרחות.

לכאורה הסדרת מעמד של בן זוג זר המקיים חיי זוגיות עם אזרח ישראלי במסגרת בקשה הליך מדורג בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה הינו עניין טכני שאינו מורכב, אולם, לא כך הדבר בפועל לרוב נתקלים בני הזוג במכשולים ומחסומים בירוקרטיים בפני פקידי ההגירה/משרד הפנים/רשות האולוסין וההגירה ועד כדי סגיאת הבקשה להליך המדורג והוצאת צווי הרחקה לבן הזוג הזר. כךממש.

 

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בבקשה להחלת ההליך המדורג או כל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל   ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוק על בוריו.

ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים של בני הזוג בבקשה להחלת ההליך המדורג בעניינם.  פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי המומחים לדיני הגירה מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.

 

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.