הגשת בקשה הומניטרית בישראל

הגשת בקשה הומניטרית בפני הוועדה הבינמשרדית של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה

נוהל הסדרת עבודתה של הוועדה הבינמשרדית המייעצת לקביעה ומתן מעמד בישראל מטעמים הומניטריים, קובע כי פקיד רשות האוכלוסין וההגירה/משרד הפנים ראשי  בבואו לבחון בקשות למתן מעמד בישראל, מכוח חוק הכניסה לישראל התשי"ב- 1952 ,אשר אינן עומדות בקריטריונים הקבועים בנהלי רשות האוכלוסין וההגירה השונים, לעלות בקשה הומניטרית בפני הוועדה הבינמשרדית  של משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה

 מאמר זה יעסוק באופן בקשה להסדרת מעמד בישראל על ידי הגשת בקשה הומניטרית 

למי שאינו עומד בתנאים בכל מקרה אחר.  מדובר "בבקשת סל", היינו ניתן להגיש כל בקשה להסדרת מעמד בפני הוועדה הבינמשרדית, מקום שהבקשה ההומניטרית מגלה "סיכוי מסוים" לקבלתה היינו,  לפי שיקול דעת פקיד משרד הפנים ככל וקיימים על פניו טעמים הומניטריים מיוחדים, תועבר הבקשה בצירוף המלצת מנהל הלשכה לבחינת ראש דסק אשרות במטה הרשות אשר תחליט האם יש מקום להעביר עניינו של המוזמן לדיון בפני הוועדה הבינמשרדית למתן מעמד מטעמים הומניטריים.

 

כך למשל בפסיקה ענפה של בית המשפט העליון הנכבד, נקבע כי אף שהבקשה מכוח נוהל הורה קשיש אינה עומדת בקריטריונים מחמת בן נוסף שקיים להורה הקשיש הרי שיש ואף רצוי לסטות מהנחיות הנוהל לקולא ולהביא את הבקשה כגון במקרה דנן לוועדה הבינמשרדית ויפים לעניינו דברי בית המשפט העליון הנכבד ב- דנג"ץ 10350/02 שר הפנים נ' מטר, פ"ד נח(3), 255, 266 (2004), כדלקמן:

 

"כידוע, הנחיות פנימיות כדוגמת הוראותיו של נוהל הורה קשיש נועדו להבנות ולכוון את שיקול הדעת של מקבלי ההחלטות ולשמש כלי עזר בידיהם. הפעלתן של הנחיות אלה מחייבת מידה של גמישות ושיקול-דעת, באשר על-פי הדין ניתן לסטות מהן במקרים המתאימים. ההיתר לסטות מהנחיות פנימיות מובנה בעצם הגדרתן של הנחיות כהנחיות… בנסיבות מסוימות, לא אך שניתן לסטות מהנחיות אלא שנוצרת אף חובה לסטות מהן"

 

כאמור ככל שהבקשה מעלה "סיכוי מסוים" לדיון בפני הוועדה  הבינמשרדית של משרד הפנים/רשות האוכלוסין והגירה על הוועדה הבינמשרדית לבחון, בכל מקרה לגופו, האם יש בשיקולים אלה – לחוד או כמכלול – כדי להטות לזכות המבקש את הכף.

הגשת בקשה הומניטרית בישראל  בפני הוועדה הבינמשרדית של משרד הפנים רשות האוכלוסין וההגירה אינה דבר של מה בכך ולרוב נתקלים המבקשים במכשולים ומחסומים בירוקרטיים בפני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ולכן, כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, ישנה חשיבות עצומה לליווי של עורכי דין לעניין משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה המכירים את החוק על בוריו ואת המדיניות והנהלים של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

פנייה למשרד עורכי דין לענייני משרד הפנים- דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק, במדיניות ובנהלים של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה, לרבות  בבקשה הומניטרית בפני הוועדה הבינמשרדית  של משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.