הארכה הומניטרית לעובד סיעוד

מחסור קשה בעובדים זרים

במדינת ישראל קיים מחסור חמור בעובדי סיעוד מיומנים המוכנים לעבוד במקרים סיעודיים מורכבים, למשל עם קשישים או עם בעלי מוגבלויות קשות. עובדה זאת פתחה את השמיים להבאתם של עובדי סיעוד זרים המגיעים ממדינות כגון הפיליפינים, הודו, סרי לנקה, ומדינות מזרח אירופה. הם נכנסים למדינה כדין בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952  ובהתאם לחוק עובדים זרים, תשנ"א-1991 ומקבלים מרשות האוכלוסין וההגירה אשרת שהייה מסוג ב/1 לתקופה של מס' שנים.

סיום אשרת הכניסה לישראל

בתום התקופה, דהיינו, מעבר לתקופה של 63 חודשים מתאריך כניסתו הראשונה של העובד הזר לארץ, על פי חוק עליו לשוב לארצו, דבר אשר משאיר פעמים רבות את האדם הסיעודי ומשפחתו במצוקה רבה והכרח לשוב ולאתר עובד זר מתאים, לייצר תקשורת טובה ולסמוך עליו מחדש. הצורך המהותי הזה, להשאיר את העובד הזר במבקש להישאר אצל המעסיק הזקוק לו, יצרו את האפשרות להגיש בקשה להארכת האשרה על רקע הומניטרי.

מדובר על עניין החוסך למטופל הסיעודי ולבני משפחתו עוגמת נפש רבה ומאפשר את המשך העסקת העובד הזר הספציפי תקופה נוספת, בהיתר מיוחד של "ועדה הומניטרית". הועדה הבין – משרדית מורכבת מנציגים של משרד הפנים, משרד החוץ, משרד הבריאות, המוסד לביטוח לאומי, משרד הרווחה, משטרת ישראל ולשכת הקשר “נתיב”. והיא מייעצת למנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה בבואו לבחון בקשות אשר אינן עומדות בקריטריונים הקבועים ומתן אישור לפנים משורת הדין. לוועדה אין קריטריונים לאישור בקשות, אך היא פועלת בהתאם לנוהל מסודר.

את הבקשה ההומניטרית להמשך טיפול סיעודי יכולים לבקש רק מטופלים סיעודיים או באי כוחם בצירוף ייפוי כח ורק מי שיש בידו היתר העסקה פעיל ולא מותלה, אשר נמצא בתוקף ומתייחס להעסקת עובד זר סיעודי. את הבקשה יש להגיש באופן אישי ולצרף אליה טופס בקשה חתום ע"י המטופלים, בני המשפחה או באי כוחם או לחלופין, האפוטרופוס החוקי. בנוסף יש לצרף מכתב הסבר מנומק המפרט את הסיבות ההומניטריות והמצב הנתון של המטופל ומדוע יש צורך בהמשך העסקת המטפל הסיעודי הספציפי, לכל זאת יש לצרף מסמכים רפואיים וחתימות מקוריות של המבקשים.

בנוסף למכתב האישי ולמסמכים הרפואיים נדרש למלא גם חוות דעת מנומקת של איש מקצוע כגון עובד סוציאלי פרטי או ציבורי, הקובע כי הפסקת העסקת העובד הזר המוכר והקבוע תפגע באופן קשה במטופל, למכתב הזה יש להוסיף מכתב חתום בידי הרופאים המטפלים ומפרט את ההיסטוריה הרפואית והסיעודית ואת מצבו הרפואי העדכני של המטופל.

בשלב הזה יש להקפיד לעבוד בהתאם לדרישות ולנהלים ולא לחרוג מהם. על מנת שהועדה תקבל את חוות הדעת עליה לעמוד בתנאים המדויקים לרבות: חתימה של רופאים מוסמכים, עו"ס או אחים מוסמכים בעלי ניסיון של שנתיים בסיעוד, החתימה חייבת להיות מקורית וברורה, תוך ציון מספר הרישיון לעסוק במקצוע. בחתימתם מצהירים החותמים כי נפגשו עם המטופל במקום מגוריו, טרם מתן חוות הדעת, תוך ציון מועד הביקור ושיש להם היכרות מוקדמת עם המטופל

בנוסף לכל המידע המצוין לעיל יש צורך לחתום על טופס ויתור סודיות המתיר לרשות האוכלוסין וההגירה או למי מטעמה לקבל מידע רפואי מלא אודות המצב הבריאותי והליקויים בעבר ובהווה. מידע אשר נאגר בקופות החולים ו/או המוסד לביטוח לאומי ו/או במוסד רפואי ו/או רשויות הרווחה או לשכות פרטיות מורשות או גוף אחר.

באשר לחלקו של העובד הזר, גם עליו להגיש תצהיר שנחתם בפני עורך דין בשפה המובנת לו, במידה ואין מדובר על עברית או אנגלית, נדרש תרגום נוטריוני לעברית. התצהיר מבהיר כי הם מסכימים לבקשת המטופל הסיעודי ו/או משפחתו ומצטרפים לבקשה זו, להארכה חריגה של העסקתם ואשרתם.

הם חותמים כי הם מבינים את השלכות הבקשה, מה יקרה אם המטופלים יחזרו בהם או בקשתם תדחה, אז יהא עליהם לצאת מישראל והם לא יהיו רשאים להיכלל בבקשה של מטופלים אחרים. הם גם חותמים כי הם מבינים שאם הבקשה תאושר הם יוכלו לעבוד רק אצל אותם מטופלים בגינם אושרה העסקתם החריגה ובתום העסקתם יאלצו לצאת מהארץ. בתצהיר הם חייבים להעניק את פרטיהם המלאים לרבות מצבם המשפחתי בארץ ובחו"ל והם מתחייבים להודיע על כל שינוי בסטטוס.

הליך הגשת הבקשה לוועדה ההומניטרית הינו מורכב ומאתגר, בעיקר דורש דקדקנות ותעצומות נפש. על כן, מומלץ מאוד לא לבצעו לבד ולהיעזר בעו"ד המתמחה בתחום ההגירה ומכיר את פעילות הוועדה. רוב הבקשות המוגשות ללא ליווי או סיוע משפטי מקצועי, נדחות על הסף וחשוב להגיע מוכנים על מנת למקסם את סיכויי קבלת הארכת האשרה הנכספת.

מדובר על תהליך רגיש אשר לא תמיד מסתיים עם התוצאה הרצויה למטופל. ליווי של אנשי מקצוע המכירים את פעילות רשויות ההגירה ואת נהלי הוועדה ובקיאים בדרישות החוק, עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים של המבקשים. פנייה למשרד עורכי דין לענייני הגירה עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, המכירים היטב את תחום ההגירה על בוריו, בקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.  המשרד ייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה