בקשה להעסקת עובדים זרים-מומחים זרים-מומחה זר בישראל

בהתאם לחוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 ובהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952 בקשה להעסקת עובדים זרים/מומחים זרים/מומחה זר בישראל  מחייבת קבלת היתר העסקה לפי סעיף 1יג' לחוק עובדים זרים על ידי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה.

בבקשה להעסקת עובדים זרים-מומחים בישראל, יש לעמוד במספר רב של קריטריונים וצורך ממשי בהבאת מסמכים רבים, אולם בפועל למשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ישנה שיקול דעת נרחב באישור או דחייה של בקשה להעסקת עובדים זרים-מומחים בישראל.

ניתן להבחין בין מספר בקשות שונות, וישנו צורך להגיש בקשה מותאמת להעסקת עובדים זרים/מומחים זרים/מומחה זר בישראל אל משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה- בקשה שתלויה במומחיותו של המומחה/העובד הזר וכן גם במשך הזמן המבוקש להעסיקו.

בקשה מזורזת להעסקת עובד/מומחה זר ל-45 ימים

במשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה קיים נוהל לטיפול מזורז בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופה של עד 45 ימים בשנה. נוהל זה מסדיר הליך מזורז להסדרת העסקתו כדין של מומחה זר, של מדינה אשר אזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 ,המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית בתחום מומחיותו הייחודית לתקופה שאינה עולה על 45 יום בשנה.

בקשה זו תידון על ידי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה באופן מיידי והחלטה בבקשה מזורזת להעסקת עובד/מומחה זר ל-45 ימים, תתקבל בדר"כ תוך מספר ימים בודדים.

ברוב המקרים לא יהיה ניתן להאריך את אשרת העסקת המומחה/עובד זר למעלה מ-45 ימים בהתאם לנוהל- הגשתבקשה מזורזת להעסקת עובד/מומחה זר ל-45 ימים.

נוהל הטיפול בבקשות למתן היתר העסקה ורישיון שהייה ועבודה למומחים זרים לפרקי זמן העולים על 45 ימים

במשרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה קיים נוהל נוסף לטיפול בבקשות להעסקת מומחה זר, שהוא אזרח מדינה לגביה חל פטור מאשרת ביקור, המוזמן לישראל לתקופות ממושכות יותר, נוהל זה מסדיר הליך להסדרת העסקתו כדין של מומחה זר, בעל דרכון בתוקף, של מדינה אשר אזרחיה פטורים מאשרת ביקור מסוג ב/2 ,המוזמן לישראל לצורך ביצוע משימה ארוכת טווח  בתחום מומחיותו הייחודית לתקופה או לתקופות שאינן עולות על 63 חודשים.

סוגי מומחים להם תינתן אשרת העסקה לעובד/מומחה זר בישראל

לרוב יונפקו אשרות העסקה למומחים הנ"ל- מנהל או נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית, איש סגל בכיר בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה, עובד רפואה משתלם או מומחה בבית חולים, צלם זר או כתב זר, יהלומנים, אמנים זרים, בוגר אקדמאי זר במקצוע היי טק ועוד.

העסקת אנשי הייטק זרים

טיפול בבקשות של חברות הייטק וסייבר להעסקה והסדרת מעמדם של מומחים זרים בישראל

חברת היי טק רשאית להגיש בקשה לטיפול מזורז להעסקת מומחה זר בתחום מומחיותו הייחודית-הייטק לצורך ביצוע משימה בישראל במשך תקופה של עד 90 יום בשנה .

התנאים להגשת הבקשה

המומחה הזר שהעסקתו מבוקשת על ידי חברת ההי טק, הוא בעל דרכון תקף של מדינה שאזרחיה פטורים מאשרת ביקור מוסדרת מראש מסוג ב/2.

שכר- התחייבות של חברת ההיי טק ששכרו של המומחה הזר בגין עבודתו במשך כל תקופת עבודתו בישראל ייפול מ"שכר מומחים"

הבקשה מוגשת לצורך העסקת מומחה זר בתחום המחקר והפיתוח, או להעסקת מומחה זר שהוא בעל מומחיות ייחודית המסייעת לפעילות עסקית שקשורה למוצר או לשירות המפותח על ידי החברה.

חיוניות ייצוג משפטי בבקשה העסקת עובדים זרים-מומחים בישראל על ידי עורך דין המומחה בענייני  משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה

לייצוג משפטי על ידי עורך דין הבקיא בענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה  בהליך  העסקת עובדים זרים -מומחים זרים-מומחה זר כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים ישנה חשיבות עצומה באישור הבקשה באופן יעיל, מהיר ומקצועי. פנייה למשרד עו"ד לעייני הגירה דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.  המשרד ייצג ומייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.