ביטול סירוב כניסה וגירוש מישראל

בהתאם לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב- 1952 ראשי ממונה ביקורת גבולות מטעם רשות האוכלוסין וההגירה להורות על סירוב כניסה/גירוש של אדם מישראל ומי שניתן עליו צו הרחקה שכזה חייב לצאת מישראל ולא לשוב אליה כל עוד לא בוטל הצו. יחד עם זאת רשאי ראשי קצין בקורת הגבולות לעכב כניסתו של אדם עד לבירור אם רשאי הוא להיכנס או לאו ואף להורות מקום ששם יימצא עד גמר הבירור או עד ליציאתו מישראל.

 

המסגרת הנורמטיבית

סעיף 10 לחוק הכניסה לישראל קובע את הסמכות למת צו סירוב כניסה והרחקה מישראל, כדלקמן:

  • מי שבא לישראל ונמצא שאינו רשאי להיכנס אליה, רשאי שר הפנים להרחיקו מישראל.
  • קצין בקורת הגבולות רשאי להחזיק אדם כזה במקום ובאופן שקבע שר הפנים עד ליציאתו מישראל או עד להרחקתו ממנה.

 

מי יכול להיות מסורב כניסה/מגורש מישראל

הוצאת צו גירוש והרחקה מישראל יכול להינתן לכל אדם שאינו אזרח ישראלי או תושב בה, היינו לכל מבקר באשר הוא ,חברים, קרובי משפחה מדרגה ראשונה ואף לפקידי רשות ההגירה והאוכלוסין בנתב"ג כאמור יש סמכות רחבה להורות על סירוב כניסה לישראל, לעכב, לעצור להרחיק ולגרש זרים מישראל בהתאם לשיקול דעתם הבלעדית.

 

הליך סירוב הכניסה בנתב"ג

מדובר על הליך לא סימפטי וזאת בלשון המעטה- בעת הכניסה המורחק בנתב"ג מובא הוא בפני ממונה ביקורת גבולות ונערך לו תשאול אודות כניסתו ושהייתו בישראל, תשאול שכזה יכול להיות קצר ואף מספר שעות באווירה חקירה משטרתית, לאחר מכן המורחק יקבל החלטה-צו הרחקה מישראל ויעלה על הטיסה הראשונה שיוצאת למקום מוצאו, ככל שלא תהיה טיסה ישהה המורחק במתקן כליאה בנתב"ג, הידוע גם בשמו מתקן מסורבי כניסה לישראל, שם עלול המורחק לשהות ימים שלמים ועד למועד הטיסה בפועל.

 

כיצד ניתן לבטל סירוב כניסה וגירוש מישראל

בעת הרחקת אדם מישראל ניתן לעשות שני דברים על מנת לבטל את צו ההרחקה, כדלקמן:

  1. הגשת ערר ובקשה לצו ביניים לבית הדין לעררים בת"א– יש לפעול במהרה, מיד עם קבלת ההחלטה על הגירוש ולהגיש בקשה לצו זמני שאם תתקבל ההרחקה תעוכב ולאחר מכן לבקש מבית הדין לדון בערר ללא דיחוי ולבטל את צו ההרחקה. יודגש ככל ולא יוגש ערר שכזה באופן מידי, יכולה לקום לרשות האוכלוסין וההגירה טענת שיהוי, שעלולה להפיל את התיק.

 

  1. הגשת בקשת כניסה לישראל– החלופה השנייה היא להשלים עם הגירוש, לעזוב את ישראל ולהגיש בקשה בשם המוזמן על מנת להכניסו לישראל. בקשה שכזו יכולה לקחת מספר חודשים והעניין תלוי בסוג ומטרת הביקור.

 

 

ייצוג משפטי על ידי עורך דין המומחה בענייני סירוב כניסה, גירוש והרחקה מישראל

לייצוג משפטי על ידי עורך דין הבקיא בענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה  בכלל ו ייצוג משפטי בענייני סירוב כניסה, גירוש והרחקה מישראל ישנה חשיבות עצומה לצורך פגישה מהירה עם המורחק בנתב"ג, החתמתו על תצהיר וייפוי כוח ככל שיש צורך בהגשת ערר לבית הדין לעררים על מנת לבקש לעכב ולבטל את צו הגירוש ובכך לבטל את סירוב הכניסה וזאת באופן יעיל, מהיר ומקצועי.

 

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק לביטול צו גירוש והרחקה מישראל.