בדיקת די אן איי ורישום אבהות במשרד הפנים

לשם קביעת אבהות ורישום אבהות של קטינים שנולדו בין היתר בתוך מסגרת ההליך המדורג ולפני הנישואים יש צורך להתייצב עם הקטין לבדיקה גנטית במסגרתה תילקח  דגימה משני ההורים וזאת על פי צו של בית משפט לצורך בחינת שאלת אבהותו של הקטין. אולם, נשאלת השאלה האם ניתן לקבוע אבהות על ידי בית משפט ללא בדיקת רקמות. מאמר זה יענה על שאלה זו.

הדין הנהוג לבדיקת די אן איי ורישום אבהות במשרד הפנים

אף על פי כי שני הצדדים (האם והאב) מסכימים ומצהירים על אבהות לקטין, אין די בכך ויש צורך בהוכחת אבהות. בתי המשפט פסקו כי בדיקת הרקמות היא ראיה חותכת ונחרצת לקביעת אבהות וככל  שאין חשש לממזרות ואין בידי מי מהצדדים כל ראיה ו/או מסמך אשר יהיה בו כדי לאפשר קביעת אבהות בדרך חלופית, במקום הבדיקה הגנטית, היינו קיומן של ראיות חיצוניות.

בדיקה גנטית ללא הסכמת מי מההורים

 סעיף 28ו(א)(1) + (2) לחוק מידע גנטי, תשס"א-2000 מאפשר עריכת בדיקה גנטית אף ללא הסכמת הנבדק, לפי הכלל  שטובת הקטין בבירור האבהות גוברת על כל שיקול אחר, לרבות פגיעה בפרטיות של אחר מין ההורים שמסרב לבדיקה.

ראיות חלופיות

ככל שקיימת אפשרות חלופית לקביעת אבהות, באמצעות ראיות אובייקטיביות, תוך פירוט מהן הראיות החיצוניות, ניתן לבקש מבית המשפט שיורה על הכרה באבהות ללא בדיקה גנטית ובכך לחסוך את עליות הבדיקה ואולם דרך המלך לביצוע בדיקת רקמות היא באמצעות בדיקה משולשת משני ההורים ומהקטין, וזאת לצורך העלאת אחוזי ההוכחה והדיוק ההכרחיים להליך מעין זה. בדיקה משולשת היא הראיה הטובה ביותר לצורך הוכחת ההורות ומעלה את אחוזי הוודאות והאמינות.

ייצוג משפטי

לעיתים נתקלים הורים באוזניים אטומות מול פקידי משרד הפנים בבקשות לרישום אבהות של קטינים, עניין זה נובע בין היתר מהיעדר נישואים של ההורים או הולדת הקטין בטרם הנישואין ועוד, בדיקת אבהות על סמך ראיות או על סמך בדיקת רקמות תעשה אך ורק על ידי בית משפט בישראל, ולצורך כך מומלץ להיוועץ עם עורכי דין המומחים לבדיקת אבהות ורישום אבהות במשרד הפנים.

 

פנו עוד היום לפגית ייעוץ עם עורך דין משרד הפנים ללא תשלום והתחייבות כלשהי.