אשרת עבודה ב 1 בן זוג

זכותו של אזרח ישראלי להקים משפחה עם מי בן זוגו או זוגתו, בין עם היחסים ביניהם מבוססים על אהבה עם האקט הפורמלי של נישואין, ובין אם מסתפקים בני הזוג במשק בית משותף וחיי זוגיות בהיעדר נישואין.

לרשות האוכלוסין וההגירה סמכות מיוחדת בענייני הגירה ומעמד בישראל ואלו בודקים את המצג  הראייתי הנדרש להוכחת קיום חיים משותפים וכנות הקשר הזוגי הנטען בין בני הזוג לצורך הצדקת מתן מעמד בישראל.

מעמד בישראל אינו דבר של מה בכך, בהיותו מעניק ויוצר סטאטוס שמטרתו הסופית מתן מעמד של תושבות קבע או אזרחות לבן הזוג. יובהר כי לא כל קשר זוגי ולא כל קשר רומנטי יוליד מעמד מיידי לבן הזוג הזר כל זאת בנוסף למניעה בטחונית או פלילית.

 

סעיף 1 לחוק הכניסה לישראל קובע: "(א) מי שאיננו אזרח ישראלי, תהיה כניסתו לישראל על פי אשרת עולה או על פי אשרה לפי חוק זה.(ב)מי שאיננו אזרח ישראלי או בעל אשרת עולה או תעודת עולה, תהיה ישיבתו בישראל על פי רשיון ישיבה לפי חוק זה."

 

סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל מסמיך את שר הפנים לתת אשרות ורשיונות מכוחו. תקנות הכניסה לישראל, התשל"ד-1974 קבעו סוגי אשרות ורשיונות מסוימים למעבר, לביקור ולשהיה ארעית.

 

בחוק ובתקנות לא נקבעו קריטריונים למתן אשרות ורישיונות לישיבת קבע, אולם ההלכה היא, כי שיקול הדעת של משרד הפנים במסגרת סמכותו בסוגיה זו הוא רחב ביותר, אם ובאילו תנאים להתיר לזרים להתישב בישראל בהעדר זכות קנויה לכך, כפי שקבע בית המשפט העליון בדנג"ץ 8916/02 מריו דימיטרוב נ' משרד הפנים – מינהל האוכלוסין בפסקה 7 (נבו, 06.07.03):"הנחת המוצא שהוכרה בפסיקה היא, כי בשאלה אם להעניק לזר מעמד של תושב קבע בישראל – שהכרעתה נגזרת, בין היתר, ממדיניות ההגירה של המדינה – נתון לשר הפנים שיקול-דעת רחב; וההתערבות השיפוטית בהחלטות שר הפנים בנושא זה היא בהכרח מצומצמת."

 

עו"ד לענייני משרד הפנים

עיננו הראות כי מתן מעמד בישראל- אשרת עבודה ב 1 בן זוג, אינו דבר של מה בכך ועל בני הזוג הנטל הראייתי לשכנע את משרד הפנים כי אכן הם מקיימים זוגיות כנה ואמיתית בין מכוח נישואים ובין מכוח חיים משותפים, יחד עם זאת על בני הזוג להביא מסמכים רבים מישראל וממדינת המוצא של בני הזוג הזרים. פנו למשרדנו המתמחה ענייני משרד הפנים ובדיני הגירה להבטיח את הסדרת המעמד של בני זוגכם בדרל היעילה והמהירה שניתן.