מעמד/ויזה/אשרת כניסה לקטין נלווה בהליך המדורג מקשר זוגי קודם

כיצד ניתן להסדיר מעמד לצורך קבלת ויזה/אשרת כניסה/ מעמד לקטינים- ילדים  מקשר קודם של בן הזוג הזר בהליך המדורג על ידי משרד הפנים בישראל?

 רבים הם בני הזוג המגישים בקשה להסדרת מעמד מעמד לצורך קבלת ויזה/אשרת כניסה/ מעמד מכוח הזוגיות שלנם, אך נתקלים בקושי רב כאשר, לזוג הזר יש ילד נלווה מקשר קודם ובני הזוג מעוניינים להסדיר גם את המעמד של הקטין נלווה בישראל.

ככלל, יש להבחין בין שני מצבים- כאשר בני הזוג מגישים בקשה להסדרת מעמד של הקטין הנלווה כאשר הם נשואים וכאשר בני הזוג מ מגשים בקשה להסדרת מעמד של הקטין הנלווה בעוד הם ידועים בציבור וטרם נישאו.

 

כאשר בני הזוג נשואים-

בקשתם לאשרת כניסה בהליך המדורג לקטין נלווה מקשר קודם, תטופל בהתאם לנוהל הטיפול במתן מעמד לבן זוג זר הנשוי לאזרח ישראלי הקובע כי, כאשר לבקשה נלווים קטינים מקשר זוגי קודם: "על שני בני הזוג הישראלי והמוזמן להגיע ללשכה ולהגיש בקשה עבור הקטין. לבקשה יש לצרף תעודת לידה של הקטין הנלווה מקורית, מאומתת, ובמידת הצורך גם מתורגמת, דרכון זר של הקטין, התקף לשנתיים לפחות ואת עמדת ההורה הנוסף כמובן ויודגש כי לא ניתן לצרף קטינים בשל "נישואי אל סלבדור".

 

כאשר בני הזוג ידועים בציבור-

ככלל בקשה להסדרת מעמד של בני זוג ידועים בציבור תטופל בהתאם ל"נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין״.

המצב מסתבך כאשר בני הזוג ידועם בציבור ואינם נשואים היות ונוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני אותו מין״, שותק ואינו מסדיר את הטיפול בבקשת ויזה/אשרת כניסה/ מעמד לקטין נלווה בהליך המדורג מקשר זוגי קודם.

הבחנה זו מעוררת קושי רב ומצב זה אינו מתקבל על הדעת שכן מפלה בין בני זוג נשואים לבין בני זוג הידועים בציבור.

 

יחד עם זאת העובדה כי בני זוג אשר החלו בהליך המדורג במסגרת נוהל זה הרי שאין באפשרותם לצרף קטינים נלווים להליך ואולם  ביכולתם להגיש בקשה לקבלת מעמד מטעמים הומניטריים עבור ילדיו של בן הזוג הזר מקשר קודם. במסגרת עת"מ (י-ם) 11-05-54176 סוקינה אלמסרי ואח' נ' משרד הפנים, (פסק הדין מיום 12-01-18 ,פורסם בנבו) דיבר בית המשפט על גדרי ההתערבות השיפוטית בהחלטת המשיב

לעניין סוג המעמד שמעניק המשיב לזרים, בזו הלשון:

 

"ככלל, החלטה על מתן מעמד

בישראל, גם אם אין מדובר במעמד של קבע, למי שאינו זכאי על-פי דין למעמד בישראל,

תִמצֵא במתחם הסבירות, כפי שטען ב"כ משרד הפנים, ובית המשפט לעניינים מינהליים

לא 'יפלוש' לתוככי אותו מתחם. יחד עם זאת, ישנם מצבים קיצוניים שבהם החלטה על מתן

מעמד מסוג מסוים תגרום לפגיעה של ממש במבקש המעמד, שלא בצדק, ובית המשפט

יורה למשרד הפנים להעניק את המעמד ההולם".

לכן, האפשרות היחידה שנותרה לבני זוג ידועים בציבור לקבל מעמד בארץ עבור קטינים נלווים מקשר זוגי קודם היא  להגיש בקשה לוועדה הבינמשרדית לעניינים הומניטריים.

שדרוג  מעמד או שינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל לכאורה הינו עניין טכני פשוט, אך לעיתים נתקלים המבקשים במכשולים ומחסומים בירוקרטיים אשר ניתן באמצעות ליווי משפטי מקצועי לפסוח מעל המהמורות ולצלוחם ללא בעיות .

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה ומשרד הפנים, גם בבקשה ל אשרת כניסה לקטין נלווה בהליך המדורג מקשר זוגי קודם או כל בקשה ל מעמד/אשרה/ויזה בישראל   ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוק על בוריו. ליווי וסיוע כזה עשוי מאוד לסייע ולקדם את האינטרסים של המבקשים. פנייה למשרד לענייני הגירה עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה יעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים ובדרישות החוק.  המשרד ייצג מס' רב של תיקים מורכבים בהצלחה יתרה.