אשרת חוזר/ אינטר ויזה

נוהל אינטר ויזה של רשות האוכלוסין וההגירה להסדיר את השיטה להנפקת והענקת אשרות כניסה חוזרות -אינטר ויזה לזרים שנמצאים בישראל ושוהים בה כחוק, ורוצים לצאת לחו"ל כאשר, מעמדם טרם הוסדר באופן סופי, בדרך כלל מדובר על עובדים זרים בישראל או בני זוג זרים של ישראלים שהנמצאים בתחילת ההליך המדורג.

אשרות חוזר-אינטר ויזה

חוק הכניסה לישראל קובע כי שר הפנים רשאי לתת אשרת חוזר למי שרשאי לשבת בישראל ישיבת קבע והוא  רוצה לצאת את ישראל על מנת לחזור אליה; או נמצא בחוץ לארץ ורוצה לחזור לישראל. חזרתם של עובדים זרים  ובני זוג זרים של ישראלים מחויבים להנפיק "אינטר ויזה" בטרם יציאתם מישראל שאחרת כניסתם חזרה ארצה יכולה ותסורב.

אשרות חוזר לבני זוג זרים של ישראלים

לצורך בקשות להגירה לישראל של בני זוג זרים המקיים מערכת יחסים זוגית עם בני זוגם הישראלים, הן מכוח נישואים והן מכוח של ידועים בציבור, וזוגיות של חד מיניים נדרשים בני הזוג לפתוח תיק במסגרת ההליך במדורג, אולם ככל ובן הזג הזר שוהה בישראל ומעוניין לצאת ולחזור, חובה עליו לצאת עם אשרת חוזר, שאחרת כניסתו לא תותר.

עו"ד הגירה לישראל

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בטיפול ובייצוג בן/בת זוג זר במסגרת ההליך המדורג לרבות ייצוב בבקשה לאשרת חוזר או כל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל  ישנה חשיבות עצומה לליווי של משרד עורכי דין לענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה המכירים את החוק על בוריו.

פנייה למשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי על ידי עורכי דין מנוסים בתחומם בכל הקשור לדיני הגירה לישראל ודיני משרד הפנים בישראל.