סוגי אשרות/ויזות שמקבלים בני הזוג בהליך המדורג

סעיף 2 לחוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952, קובע אלו סוגי  אשרות ורישיונות ישיבה ראשי שר הפנים/משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה להנפיק בישראל ובענייננו לבני זוג זרים של ישראלים.

 

מאמר זה יעשה סדר בסוגי הויזות/אשרות/רישיון ישיבה זמני אותם מקבלים בני זוג זרים של אזרחים/תושבים ישראלים במסגרת הסדרת מעמד מכוח ההליך המדורג- הן מכוח  נוהל הטיפול במתן מעמד לבני זוג של ישראלים, לרבות בני זוג מאותו המין והן מכוח נוהל הטיפול במתן מעמד לבן/בת זוג זר/זרה זר הנשוי לאזרח ישראלי.

סוגי אשרות/ויזות שיקבלו בני הזוג הזרים במסגרת ההליך המדורג בציר הזמן

 

ב/2-

 

ויזה/אשרה/רישיון ישיבה זמני מסוג ב/2  ידועה גם בשמה כ"ויזת תייר", ויזה זו ניתנת בדר"כ לעד-90 ימים וניתנת להארכה מעת לעת , יחד עם זאת יודגש כי, בעלי אשרת תייר אינם רשאים לעבוד בישראל.

 

ויזה זו ניתנת עם אישור עקרוני להתחלת הבקשה להסדרת מעמד במסגרת ההליך המדורג על ידי משרד הפנים.

 

ב/1-

 

ויזה/אשרה/רישיון ישיבה זמני מסוג ב/1 ידועה בשמה גם כ"ויזת עבודה", הניתנת לבן הזוג הזר למשך שנה לאחר שבני הזוג סיימו את הראיונות- הן ריאיון כנות קשר והן ריאיון זוגי ב"נתיב".

 

ויזה זו ניתנת לשנה ומוארכת מעת לעת בהתאם לנוהל הרלוונטי וניתן להאריכה בלשכת רשות האוכלוסין וההגירה עד לתקופה מצטברת של חמש שנים ושלושה חודשים.

 

אשרת כניסה חוזרת/אינטר ויזה

 

ויזה זו ניתנת לבני הזוג הזרים במסגרת ההליך המדורג- כאשר בן/בת הזוג הזר/הזרה רוצה לצאת לביקור בחו"ל ולאחר מכן לחזור לישראל, הוא חייב לבקש מראש ממשרד הפנים בקשה לאשרת כניסה חוזרת ("אינטר ויזה") שאחרת תוקף האשרה שברשותו תפקע עם יציאתו מישראל, וכניסתו בחזרה לישראל יכולה ותסורב על ידי  ממונה ביוקרת גבולות.

 

א/5-

זהו רישיון כללי לישיבה ארעית, והוא ניתן בדרך כלל לבני הזוג הזרים אשר נמצאים כבר בתוך התהליך המדורג זמן מה ולקראת קבלת אזרחות או תושבות קבע בישראל,. ויזה/אשרה זו היא תעודת זהות זמנית אשר תוקפה מתחדשת מעת לעת. יודגש כי  בעלי אשרה מסוג א/5 רשאים לעבוד בישראל ולקבל זכויות מהמוסד לביטוח לאומי ככל תושב ישראלי.

 תושב קבע-

רישיון לישיבת קבע הוא קבוע, ואין צורך לחדשו.

תושב קבע נבדל מבעל אזרחות ישראלית בכך שהוא אינו רשאי להצביע בבחירות לכנסת ושר הפנים/משרד הפנים ראשים לבטל את תושבותו בישראל בהתקיים תנאים מסוימים.

 

בדר"כ בני זוג של אזרחים ישראלים שאינם נשואים, בני זוג של תושבי קבע בישראל, או מי שזכאים לאזרחות ישראלית אך אינם מעוניינים בה  זכאים לקבל מעמד/רישיון של תושב קבע בישראל.

אזרחות-

לרוב, אזרחות  יקבלו בני זוג זרים הנשואים לאזרחים ישראלים בסוף ההליך המדורג  ובעלי אזרחות  זכאים לכל הזכויות של כל אזרח, לרבות הצבעה בכנסת ונשיאת דרכון ישראלי, וגם בחובת גיוס לצה"ל מנגד.

 

 

חשוב לדעת לממונה ביקורת הגבולות יש סמכות למנוע כניסה לישראל לבן הזוג הזר  ולכן, אם יש ספק -אין ספק וכדאי להתייעץ עם עורך-דין המתמחה בסוגי אשרות/ויזות מבעוד מועד  וזאת, על מנת למנוע עוגמת נפש לבני הזוג.

 

כמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם בטיפול ובייצוג בן/בת זוג זר במסגרת ההליך המדורג או בכל בקשה לשינוי מעמד/אשרה/ויזה בישראל, או בכל עניין של סוגי אשרות, סוגי ויזות ועוד  ישנה חשיבות עצומה לליווי של משרד עורכי דין לענייני משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה המכירים את החוק על בוריו.

פנייה למשרד עו"ד  לענייני הגירה דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי אישי ע"י צוות עורכי דין, הבקיאים בניואנסים הקטנים ביתר, בדרישות פקידי ונהלי משרד הפנים/רשות האוכלוסין וההגירה ובטח בדרישות החוק.