אשרה לישראל ואשרות שהייה

ויזות לישראל או בעברית אשרות כניסה ושהייה מונפקות על ידי משרד הפנים ושולחו רשות האוכלוסין וההגירה בהתאם לסמכותם על פי חוק הכניסה לישראל, שמסדיר את חוקיות הריבונות של מדינת ישראל על שטחה ועל שעריה, בכל הנוגע לזרים או עובדים זרים המבקשים להיכנס לישראל ולהשתקע, לרבות בני זוג זרים של ישראלים.

 

לצורך קבלת אשרת כניסה ושהייה קבועה בישראל, למשל אשרה לבן זוג זר של ישראלי יש לפנות לרשות בבקשה מתאימה ומסועפת יש לומר, על מנת שזו תעניק אזרחות, מתוקף נוהל הכרה בבני זוג נשואים כאשר האשרה המבוקשת היא מכוח נישואין ואולם גם בני זוג שאינם נשואים זכאים לקבל אשרה בישראל מתוקף היותם ידועים בציבור.

 

מדינת ישראל  מאפשרת לאזרחיה לקשור את חייהם בנישואין או מכוח חיים משותפים עם אזרחים זרים כרצונם וזאת מבלי שיהיה עליהם לבחור בין הקמת משפחה בישראל לבין שאלת המגורים של בני הזוג.

 

לצורך כך ישנם נהלים העוסקים בהענקת רישיונות לתושבים זרים שהם בני זוג של אזרחי המדינה או תושבי קבע בישראל. לעניין בני זוג נשואים הנוהל הרלבנטי בענייננו הוא נוהל 5.2.0008 נוהל הכרה בבני זוג נשואים. על-פי נוהל זה, בקשה לאשרת שהייה בישראל לבן או בת הזוג מוגשת בהליך שנקרא הליך  מדורג, וזאת בכפוף לבדיקה מקיפה של רשות האוכלוסין  הכוללת גם תשאולים אישיים, בדבר כנות הקשר בין בני הזוג, בדיקת מרכז חיים,  היעדר מניעה ביטחונית או פלילית של מי מבני הזוג ועוד.

 

יש לזכור כי נטל ההוכחה רובץ על בני הזוג להוכיח כי הם אכן בני זוג שמנהלים מרכז חיים בישראל, ולא עומדת לרשות האוכלוסין וההגירה כל חובה בדבר הוכחת היעדרו של קשר זוגי.

מדיניות ההגירה בישראל היא נוקשה ואינה מקדמת הגירה של זרים לשטחה וזאת בלשון המעטה, לכן מומלץ להיוועץ עם עורך דין לענייני אשרות כניסה ושהייה בישראל לצורך קבלת האשרה המיוחלת ללא הקצאת משאבים מיותרים ובכך גם להימנע מעוגמת נפש.

 

ניתן לתאם פגישה עם עוה"ד מומחה להגירה ממשרדנו ללא התחייבות כספית או עלות ראשונית