איך להגיש ערעור על החלטה של משרד הפנים

מאמר זה יעסוק בשאלה "איך לערער על החלטה של משרד הפנים" ויבהיר טיפים והכוונה נכונה בהגשת הערעור, בניהולו ובהצלחתו. כבר עתה יודגש כי על החלטה שנתנה על ידי רשות האוכלוסין וההגירה ניתן להגיש ערעור מיידי, ערר זה נקרא "ערר פנימי" ויש להגישו תוך 21 ימים, חשוב להדגיש כי לא ניתן לערער על החלטה של משרד הפנים ישירות לבית משפט, אלה חייבים לעבור את המשוכה הראשונה של הגשת ערר פנימי, שאחרת תחויבו בהוצאות משפט והערר יידחה על הסף.

 

השלב ראשון- הגשת ערעור פנימי

קבלת החלטת סירוב, השלב ראשון- הגשת ערעור פנימי:  יש להגישו על פי נוהל הטיפול בבקשות ובעררים על החלטות לשכות ומטה רשות האוכלוסין וההגירה, נוהל זה, הוא הרלוונטי ומכתיב את המדיניות של הגשת ערר פנימי על החלטת משרד הפנים, חשוב להדגיש כי יש לספור את מועד הגשת הערר הפנימי מיום קבלת ההחלטה בפועל ולא מיום התאריך הנקוב על ההחלטה. בערר הפנימי יש להביא מכלול של טענות עובדתיות שיש בהן כדי לסתור את הנימוקים בהחלטה עליה אנו רוצים לערר, ככל שניתן לחזק את הטענות בראיות  תומכות או במסמכים, מה-טוב.

 

השלב שני-הגשת ערעור לבית הדין לעררים

ככל שמנהלת הלשכה במשרד הפנים דוחה גם את הערר הפנימי, הרי שכעת סלולה הדרך להגשת ערעור על לפי חוק הכניסה לישראל – Gov.il, לבית הדין לעררים תוך 30 ימים מקבלת ההחלטה על דחיית הערר הפנימי במשרד הפנים, לערעור יש לצרף בין היתר תצהירים המאומתים על ידי עורך דין, החלטות קודמות של משרד הפנים, ראיות תומכות, טיעונים משפטיים רחבים שיש בהם לסתור את החלטה הסירוב, גם העלאת טענות עובדתיות ועוד. נהיר כי ישנה חשיבות עליונה לטיעונים משפטיים רהוטים ורלוונטים שיש להגישם במסגרת הערעור לבית הדין לעררים לשם הצלחת בערעור.

הכי בטוח -ייצוג משפטי על ידי עורך דין מומחה למשרד הפנים

לכאורה הגשת ערעור פנימי והגשת ערעור לבית הדין לעררים על החלטת משרד הפנים הינו עניין שאינו מורכב, אולם בפועל יש לדעת מהו הדין, יש לבנות אסטרטגיה נכונה, ולתכנן טקטיקה משפטית על מנת לצלוח הן את הערר הפנימי והן את הערעור לבית הדים במידת הצורך וכמו בכל התנהלות מול רשויות ההגירה והפנים, גם גם בתקיפה של החלטות סירוב של  משרד הפנים  ישנה חשיבות עצומה לליווי של אנשי מקצוע המכירים את החוקים, הנהלים השונים  ופסיקת בית המשפט העליון בענייני הגירה ומשרד הפנים בישראל. פנייה לעורכי הדין במשרד עו"ד דניאל כפיר ועו"ד מורן לוי מבטיחה ייעוץ מקצועי וליווי משפטי ואישי ע"י צוות עורכי דין מנוסים וותיקים המומחים לדיני הגירה ומשרד הפנים.