אזרחות ישראלית דרך נישואין

המסגרת הנורמטיבית בנוגע לכניסה לישראל של זרים שאינם אזרחים או עולים וכן קבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין היא בהתאם לחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952. לשר הפנים שיקול דעת רחב בהפעלת סמכויותיו לפי החוק  וקבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין קרי,  מעמד בישראל אינו דבר של מה בכך, בהיותו מעניק ויוצר סטאטוס שמטרתו הסופית מתן מעמד של תושבות קבע, או אזרחות לבן או בת הזוג הזר/ה. כמו כן קבלת אזרחות עבור בן זוג זר של אזרח ישראלי, כפופה להוכחת כנות הקשר, מרכז חיים בישראל והעדר מניעה בטחונית או פלילית של בני הזוג.

יחד עם זאת, נדרש להוכיח את כנות הקשר ואת יתר התנאים של רשות האוכלוסין וההגירה שבוחנת בזכוכית מגדלת את כנות הקשר וזאת באמצעות ראיון שבמסגרתו מתבקשים בני הזוג להמציא מסמכים להוכחת כנות הקשר, נשאלים שאלות, והרשות שוקלת שיקולים נוספים כמו משך הקשר, נסיבות הגשת הבקשה לקבלת מעמד, אורח החיים היומיומי, התנהלותם הכלכלית של בני הזוג ועוד.

 

על פי בית המשפט

"הנישואין כשלעצמם אינם מקנים זכאות אוטומטית לאזרחות ובעניין אורן אף הובהר כי קשר הנישואין, כשלעצמו, מהווה אך ורק נקודת מוצא ראשונית מאוד לבחינת כנות הקשר הזוגי"

הזכות לחיי משפחה היא זכות יסוד  של בני הזוג  לעצב את חיי הזוגיות שלהם כרצונם ולצורך כך אף אין להם חובה להינשא כדי להוכיח את כנות הקשר הזוגי ביניהם. אך עם זאת, עדיין עומדת הדרישה להראות כי מדובר בקשר זוגי כן ואמיתי, ולא, למשל, בשותפות כלכלית וחלוקת מגורים משותפים.

 

ייצוג משפטי בקבלת  אזרחות ישראלית דרך נישואין

על בני זוג המבקשים לקבל מעמד מוטל נטל מהותי להוכיח קיומו של קשר זוגי כן ואמיתי, הן כשהם טוענים לזכאות למעמד מכח נישואין, הן כשהם טוענים זאת במסגרת קשר של ידועים בציבור ונטל ההוכחה כי אכן מדובר בקשר כן ואמתי רובץ על כתפיהם של בני הזוג, ולא עומדת למשרד הפנים כל כל חובה בדבר הוכחת היעדרו של כנות קשר. הנטל עובר לכתפי רשות האוכלוסין וההגירה, רק לאחר שבני הזוג הכרה הוכיחו את כנות הקשר ביניהם, בראיות ובהגשת מסמכים מספיקות ברמה הנדרשת בהליך מנהלי.

 

 פנו עוד היום לתיאום פגישה במשרדנו ונסייע לעם בקבלת המעמד לבני זוגכם והגשמת התא המשפחתי בישראל. משרדנו מתמחה בדיני הגירה לישראל בכלל ובהסדרת מעמד בכלל וקבלת אזרחות ישראלית דרך נישואין בפרט.